Stanovisko Rady Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s., k Rezolúcii o možnostiach a spôsoboch zastrešovania hradných objektov

Stanovisko… ve formátu *.doc ke stažení.


Rada Sdružení pro stavebněhistorický průzkum se seznámila s Rezolúcií o možnostiach a spôsoboch zastrešovania hradných objektov z 1. 6. 2023, v níž se část občanských sdružení a zástupců samospráv ve Slovenské republice domáhá navrácení některých hradních zřícenin do funkčního stavu, což podle nich není bez střech a účelových úprav vnitřních prostor možné.

V České republice byl problematice zastřešování torzální architektury naposledy věnován workshop na severočeském hradě Bezděz v roce 2010, z něhož byla v časopise Zprávy památkové péče, roč. 71, 2011, číslo 1 publikována Závěrečná doporučení o deseti bodech shrnující základní principy možností provádět takové zásahy na hradních zříceninách. (Příloha 1.) Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s., které této složité problematice věnuje kontinuální pozornost, považuje publikovaná Závěrečná doporučení za nadále platná a aktuální.

Zříceniny slovenských hradů jsou významnou a nedílnou částí evropského kulturního dědictví a představují cenný hmotný historický pramen, který je nezbytné uchovávat v pokud možno intaktním stavu. Jakékoli úpravy v zájmu návštěvnického provozu a komerčních aktivit, které by vedly k jeho komolení, nelze akceptovat.

Rada Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s. se v této otázce ztotožňuje s názory vyjádřenými předním specialistou na hradní zříceniny na Slovensku Ing. arch. Martinem Bónou, Ph.D., v jeho poznámkách k uvedené Rezolúcii z 26. 6. 2023. (Příloha 2.)

V Praze dne 14. 7. 2023

Mgr. David Otáhal, starosta Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s.


Přílohy:

1. Článek Peter Glos: Zastrešenie Manského paláca na Státním hradě Bezděz, s uvedením Závěrečných doporučení workshopu (in Zprávy památkové péče, roč. 71, 2011, číslo 1). Formát pdf.

2. Poznámky k rezolúcii iniciujúcej umožnenie „priznaných striech“ na hradných objektoch. Formát doc.