Připomínkování metodik

Vážení kolegové!

Příprava metodik Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel; Průzkum, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů; Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků a Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči, garantovaných  PhDr. Vladislavem Razímem, která byla již dříve avizována (zde naposledy 27.3.2014) postoupila do závěrečné fáze. Metodiky jsou nyní již ucelené a prakticky hotové a podrobují se recenznímu a certifikačnímu řízení. V mezičase je však ještě možnost se k jejich podobě vyjádřit. Před definitivní tiskovou přípravou bude možné provést drobné korektury a doplňky. Těm z Vás, kteří mají zájem proto všechny čtyři práce předkládáme na níže uvedené internetové adrese. Za Vaše případné postřehy a připomínky budou všichni autoři vděčni. Můžete je zaslat na e-mailovou adresu metodiky@seznam.cz do 20. července 2014. Připomínky, které dojdou do tohoto data, mohou být ješte při konečné redakci zohledněny, i pozdější konstruktivní reakce jsou však vítány.

Za přípravný kolektiv Ing.arch. Jan Veselý, NPÚ ú.o.p. středních Čech v Praze

ODKAZ: http://www.stredovek.com/metodiky/

12. konference SHP – Historické zdivo – Roudnice n. L. 18. – 21. 6. 2013

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum Vás srdečně zve na další
12. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu
HISTORICKÉ ZDIVO
kterou pořádá pořádá ve spolupráci s Národním technickým muzeem, Oddělením architektury a stavitelství, Českým vysokým učením technickým, Fakultou architektury, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, Filozofickou fakultou a Městem Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem, zámek, 18. – 21. června 2013

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum Vás srdečně zve na další již 12. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu

HISTORICKÉ ZDIVO

kterou pořádá pořádá ve spolupráci s Oddělením architektury a stavitelství Národního technického muzea, Fakultou architektury Českého vysokého učení technického, Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně  a Městem Roudnice nad Labem

ve dnech  18. – 21. června 2013 na zámku v Roudnici nad Labem

Více o konferenci>

Pozvánka na XIV. valnou hromadu Sdružení pro SHP

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, která se uskuteční v úterý 26. 2. 2012 od 14 hod, v sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.
Jako již tradičně, i v tomto roce bude naše jednání obohaceno o odborný program složený z tématické exkurze a pásma kratších odborných příspěvků a aktualit z oboru. S případnými dotazy k exkurzi se prosím obracejte na kolegu M. Panáčka, tel. 608047366, mpanacek@yahoo.com.
Program:
9:00–10:30 Werichova vila, Č.p. 501/III, U Sovových Mlýnů 7, Praha 1 – Malá Strana
(sraz před objektem, pozdější příchozí mohou dorazit v průběhu prohlídky, výklad: Kateřina Kroulíková, David Otáhal)
11:00–13:00 Kostel Panny Marie pod Řetězem
(sraz u západní předsíně, výklad: Matouš Semerád)
13:00–14:00 přestávka na oběd
14:00–18:00 NTM: program valné hromady
Zahájení, rekapitulace činnosti za rok 2012
Zhodnocení 11. konference SHP „Opevnění“ v Žacléři 2012
Informace o 12. konferenci SHP „Historické zdivo“ v Roudnici nad Labem 2013
Hospodaření sdružení, přijímání nových členů
J. Varhaník: Věcný záměr nového památkového zákona
V. Razím: Příprava nových metodik SHP v rámci NPÚ
J. Bláha: Stavebněhistorické průzkumy a dokumentace v písemných vyjádřeních NPÚ
D. Otáhal: Postoj sdružení k otázkám SHP v současné a budoucí praxi památkové péče
K. Podroužek: Objevy v Milešově – zajímavosti z projektu NAKI Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví severozápadních Čech
Diskuse, různé
Za radu Sdružení pro SHP Vás zve
Kamil Podroužek, starosta sdružení

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, která se uskuteční v úterý 26. 2. 2012 od 14 hod, v sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.

Jako již tradičně, i v tomto roce bude naše jednání obohaceno o odborný program složený z tématické exkurze a pásma kratších odborných příspěvků a aktualit z oboru. Pokračování textu Pozvánka na XIV. valnou hromadu Sdružení pro SHP

Valná hromada SSHP – 26. února 2013 od 14 hod, NTM

Vážení a milí členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum,

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou XIV. valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, která se uskuteční v úterý  26. 2. 2013 od 14 hod, v sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7. Podrobný program setkání a program připravované dopolední exkurze bude co nejdříve upřesněn!

rada sdružení

Odpověď ministryně kultury Hanákové na vyjádření SSHP k věcnému záměru Památkového zákona

Znění odpovědi  zcela formálního charakteru na připomínky k věcnému záměru nového Památkového zákona si můžete přečíst zde:

20121219_hanakova-mkcr

Znění dopisu ministryni kultury s připomínkami najdete v samostatném příspěvku.

Program konference a anotace příspěvků

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolujeme si vás upozornit na přidání aktuálního programu konference „Opevnění“ a anotace referátů. Podrobnější informace naleznete na stránce konference>.

pdfico Program konference v PDF

wordico Program konference v doc

pdfico Anotace příspěvků v PDF

wordico Anotace příspěvků v doc

Valná hromada s bohatým doprovodným programem! – 6. března 2012 od 13 hod, NTM

pdfico Pozvánka v PDF

Vážení a milí členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum,

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, která se uskuteční v úterý  6. 3. 2012 od 13 hod, v sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7. Upozorňujeme, že letošní setkání je, jako každý sudý rok, spojené s volbou členů nové rady sdružení.

Jako již tradičně i v tomto roce bude naše jednání obohaceno o odborný program složený z tématické exkurze a pásma kratších odborných příspěvků a aktualit z oboru. Pro ty z vás, kteří se mohou v Praze zdržet, bude v prostorách Klubu za starou Prahu v Juditině věži opět připravena možnost večerního setkání s povídáním nad zajímavými nálezy, s možností videoprojekce i neformálního posezení. Rádi bychom Vám aktuální program přednášek v průběhu února ještě upřesnili. S návrhy konkrétních témat svých příspěvků se proto včas obracejte na Jiřího Bláhu, tel. 736 609 438, roofs@roofs.cz

Pokračování textu Valná hromada s bohatým doprovodným programem! – 6. března 2012 od 13 hod, NTM