Pozvánka na valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s., dne 23.4.2024

Velevážené členstvo, dovolujeme si Vás pozvat i touto cestou na pravidelnou valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s., která se bude konat v úterý 23. dubna 2024 od 14 hodin v přednáškovém sále Národního technického muzea v Praze, Kostelní 7.

Podrobnější informace k programu valné hromady Vám brzy poskytneme.

EDIT: 20240417:

Vážení členové sdružení, pro letošní valnou hromadu není připraven žádný dopolední exkurzní program. Zato můžete využít volného vstupu do hlavní budovy NTM, dorazit o něco dříve a prohlédnout si aktuální výstavy Santini a svět jeho architektury nebo Antonín Viktor Barvitius: moderní architekt za času historismu. Od 14:00 v promítacím sále se na vás těší výbor SpSHP

Předběžný program konference Vertikální komunikace, VUT Brno, 20.-23.6.2023

V současné době sestavujeme konferenční program a brzy ho zveřejníme.

V pátek 23.6.2023 se můžete při celodenní exkurzi těšit na Dolní Kounice, Řeznovice, Oslavany a Moravský Krumlov; v Brně v průběhu konference navštívíme vodojemy na Žlutém Kopci a věž na Výstavišti (a možná budou ještě nějaká překvapení).

Na dosud přihlášené referáty s anotacemi se můžete podívat ZDE.

Několik referátů by se ještě vešlo, tak pokud jste dosud váhali, ozvěte se. K pasivní účasti se samozřejmě můžete dále hlásit (přihláška ZDE).

Těšíme se na Vaši účast!


POZVÁNKA

Odpověď ministra kultury ke stanovisku Sdružení k „rekonstrukci“ Kulturního domu Slávie v Českých Budějovicích

(Celá odpověď ministra kultury ve formátu pdf k nahlédnutí ZDE.)

„…reaguji na Váš dopis, doručený Ministerstvu kultury dne 23. 3. 2023, v němž sdělujete své pochybnosti ohledně přístupu k plánované „rekonstrukci a revitalizaci“ spojené s dostavbou Německého domu (dnes Kulturní dům Slavie) v Českých Budějovicích. Německý dům je kulturní památkou vedenou v Ústředním seznamu kulturní památek pod r. č. 38610/3-841, která se nachází na území Městské památkové rezervace České Budějovice.

Velmi si vážím Vašeho zájmu o záchranu této významné kulturní památky. Plnou odpovědnost za povolení zamýšlené přestavby a dostavby Německého domu však nese místně příslušný správní orgán, kterým jev tomto případě Odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice.

Pokračování textu Odpověď ministra kultury ke stanovisku Sdružení k „rekonstrukci“ Kulturního domu Slávie v Českých Budějovicích

Pozvánka na 20. konferenci stavebněhistorického průzkumu Vertikální komunikace, VUT Brno 20.-23. června 2023

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s. pořádá ve spolupráci s Ústavem architektury Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně a Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Brně za podpory Jihomoravského kraje a s mediální podporou PROPAMÁTKY

20. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu Vertikální komunikace

Podrobné informace včetně odkazu na přihlašovací formulář naleznete v přiložené pozvánce.

Pozvánka PDF


20230608: Předběžný program.

20. konference SHP – Vertikální komunikace – Brno, Vysoké učení technické v Brně 20.-23.6.2023

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum Vás srdečně zve na jubilejní
20. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu na téma:

Vertikální komunikace

Jezeří, zámek (foto 20161015)
Jezeří, zámek (foto 20161015)

Konferenci pořádáme ve spolupráci se Stavební fakultou Vysokého učení technického v Brně, Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Brně a Jihomoravským krajem ve dnech 20.-23. června 2023 na půdě Fakulty stavební VUT v Brně.

Podrobnější informace o tématu konference a přihlašování budou
zveřejněny na webu Sdružení www.svornik.cz.

Pozvánka na 23. valnou hromadu Sdružení pro SHP, z. s.

Vážení a milí členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, dovolujeme si Vás pozvat na 23. řádnou valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s., která se uskuteční ve čtvrtek 16. března 2023 od 14:00 hod, v přednáškovém sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.

Jako již tradičně, i v tomto roce bude naše jednání obohaceno o odborný program, složený z tematické exkurze a aktualit z oboru. S dotazy k dopolední exkurzi se prosím obracejte na starostu sdružení D. Otáhala, +420723777610, david.otahal@volny.cz.

Program

PDF: Valná hromada SpSHP 2023, pozvánka a program.

čp. 1023/II, Na Florenci 21, Nové Město, Praha (foto 20201228)
čp. 1023/II, Na Florenci 21, Nové Město, Praha (ilustrační foto 20201228)

10:00–12:30 Palác Desfours, Na Florenci 1023/21, Praha 1 – Nové Město

Prohlídka velkolepé budovy neoklasicistního domu palácového typu postaveného v letech 1845–1847 českým architektem Josefem Krannerem jako nejkrásnější obytná stavba své doby. Ještě rozestavěnou ji koupil šlechtic Franz Desfours–Walderode. Objekt je výjimečně autenticky dochovaný s bohatým souborem historických kování, dosud nerestaurované klasicistní výmalby a vlašským krovem. Sraz v 10:00 hod. před vstupem ve východním průčelí (více na https://www.muzeumprahy.cz/navstivte-nas/palac-desfours-9).

12:30–14:00 Přestávka na oběd a přesun

14:00–17:00 Sál NTM: Program valné hromady

14:00–15:00 Zahájení, rekapitulace činnosti za rok 2022

 • Zhodnocení pořádaných workshopů a seminářů
 • Informace o 20. konferenci SHP „Vertikální komunikace“ v Brně
 • Informace o akcích plánovaných na rok 2023
 • Informace o vydání 15. sborníku Svorník 15/2017 „Městský dům“, 16. sborníku Svorník 16/2018 „Hrady a tvrze v širších souvislostech“ a 18. sborníku Svorník 18/2020 „Historické stavby provozního zázemí šlechtických sídel“ a 19. sborníku Svorník 19/2020 „Rozmanitost historických staveb“
 • Hospodaření sdružení, stav členské základny, přijímání nových členů

15:00–15:30 Přestávka

15:30–17:00 K aktuálním otázkám oboru, diskuse

Událost na Facebooku

Pozvánka na 22. valnou hromadu Sdružení pro SHP, z. s.

Vážení a milí členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum,

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou volební valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s., která se uskuteční ve čtvrtek 21. 4. 2022 od 14:00 hod, v zasedacím sále NPÚ, ú. o. p. v Praze, Na Perštýně 356/12, Praha 1, Staré Město.

Rožmberk, městský dům. Druhotně použitý klenební svorník
Rožmberk, městský dům. Druhotně použitý klenební svorník. Foto 1995.

V letošním roce bude valná hromada bez dopoledního odborného programu.

Těšíme se na Vás.

Rada SpSHP

Program

PDF: Pozvánka a podrobný program; VH 2022; 21.4.2022 (edit. 20220419)

14:00–17:00 Sál NPÚ: Program valné hromady

14:00–15:00 Zahájení, rekapitulace činnosti za roky 2020 a 2021

 • Zhodnocení 19. konference SHP „Rozmanitost historických staveb“ v Nečtinech v roce 2021
 • Informace o 20. konferenci SHP „Vertikální komunikace“ v Brně
 • Zhodnocení pořádaných workshopů a seminářů
 • Informace o akcích plánovaných na rok 2022
 • Informace o spolupráci s městskou částí Praha 10
 • Informace o vydání 15. sborníku Svorník 15/2017 „Městský dům“, 16. sborníku Svorník 16/2018 „Hrady a tvrze v širších souvislostech“ a 18. sborníku Svorník 18/2020 „Historické stavby provozního zázemí šlechtických sídel“ a 19. sborníku Svorník 19/2020 „Rozmanitost historických staveb“
 • Hospodaření sdružení, stav členské základny, přijímání nových členů
 • Projednání návrhu změny stanov – prodloužení volebního období rady na 4 roky

15:00–15:30 Přestávka

 • Kontrola a zaplacení členských příspěvků – nutné pro zachování členství a možnosti volit radu Sdružení
 • Distribuce výtisků a výdej Svorníků

15:30–16:00 Volba členů rady Sdružení pro SHP

 • Přestávka
 • Ustavení nově zvolené rady Sdružení pro SHP a představení jejích členů

16:00–17:00 K aktuálním otázkám oboru, diskuse

Za radu Sdružení pro SHP, z.s.
David Otáhal, starosta


Odkazy

Událost na Facebooku.

Editace:

20220419: Podrobný program.

19. konference SHP – Rozmanitost historických staveb, zámek Nečtiny, 25.-27.9.2021

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s., ve spolupráci s Klubem Augusta Sedláčka, Vás srdečně na 19. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu

Rozmanitost historických staveb

Podrobnější informace o tématu konference, INFORMACE pro účastníky, PŘIHLÁŠKU, kontaktní údaje apod. naleznete ZDE.

Na konferenční stránce byla aktualizována POZVÁNKA a doplněna závazná PŘIHLÁŠKA! (4.8.2021)

Doplněn byl rovněž PROGRAM konference se seznamem příspěvků! (20.9.2021)

FACEBOOK

19. specializovaná konference SHP – Vertikální komunikace, která se měla konat v Brně ve dnech 29.9.–2.10.2020, se ruší

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

19. specializovaná konference SHP – Vertikální komunikace, která se měla konat v Brně ve dnech 29.9.–2.10.2020, se bohužel ruší. Primární důvod je Vám jistě zřejmý, zhoršující se epidemiologická situace v ČR a opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, která mohou být kdykoliv ze dne na den zpřísněna. V návaznosti na opatření MZ ČR opětovně přikazující nošení roušek ve všech budovách s výjimkou bydliště nebo místa ubytování, zakázala dne 9.9.2020 generální ředitelka Národního památkového ústavu všem zaměstnancům NPÚ účast na konferencích organizovaných jinými subjekty a nařídila zrušit, příp. přesunout konference pořádané Národním památkovým ústavem. Protože se na organizaci letošní konference podílelo i územní odborné pracoviště NPÚ v Brně a protože se konference měl zúčastnit velký počet pracovníků NPÚ, nemáme jinou volbu.

Všem, kdo již na účet Sdružení pro SHP zaslali konferenční poplatek, bude tento neprodleně vrácen na účet, z něhož byl konferenční poplatek odeslán. Pokud byste v dohledné době peníze zpět neobdrželi, informujte, prosím, radu Sdružení na e-mail: shp@svornik.cz.

Velmi Vám děkujeme za Váš zájem se letošního ročníku odborné konference SHP v této nesnadné době zúčastnit. Snad brzy nastanou lepší časy a s Vámi se všemi se budeme moci sejít ve stejném městě na konferenci SHP se stejným hlavním tématem, a to již v tradičním červnovém termínu v příštím roce.

S omluvou a srdečným pozdravem

Rada Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s.