Pozvánka na valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s., dne 23.4.2024

Velevážené členstvo, dovolujeme si Vás pozvat i touto cestou na pravidelnou valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s., která se bude konat v úterý 23. dubna 2024 od 14 hodin v přednáškovém sále Národního technického muzea v Praze, Kostelní 7.

Podrobnější informace k programu valné hromady Vám brzy poskytneme.

EDIT: 20240417:

Vážení členové sdružení, pro letošní valnou hromadu není připraven žádný dopolední exkurzní program. Zato můžete využít volného vstupu do hlavní budovy NTM, dorazit o něco dříve a prohlédnout si aktuální výstavy Santini a svět jeho architektury nebo Antonín Viktor Barvitius: moderní architekt za času historismu. Od 14:00 v promítacím sále se na vás těší výbor SpSHP

Stanovisko Rady Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s., k Rezolúcii o možnostiach a spôsoboch zastrešovania hradných objektov

Stanovisko… ve formátu *.doc ke stažení.


Rada Sdružení pro stavebněhistorický průzkum se seznámila s Rezolúcií o možnostiach a spôsoboch zastrešovania hradných objektov z 1. 6. 2023, v níž se část občanských sdružení a zástupců samospráv ve Slovenské republice domáhá navrácení některých hradních zřícenin do funkčního stavu, což podle nich není bez střech a účelových úprav vnitřních prostor možné.

V České republice byl problematice zastřešování torzální architektury naposledy věnován workshop na severočeském hradě Bezděz v roce 2010, z něhož byla v časopise Zprávy památkové péče, roč. 71, 2011, číslo 1 publikována Závěrečná doporučení o deseti bodech shrnující základní principy možností provádět takové zásahy na hradních zříceninách. (Příloha 1.) Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s., které této složité problematice věnuje kontinuální pozornost, považuje publikovaná Závěrečná doporučení za nadále platná a aktuální.

Zříceniny slovenských hradů jsou významnou a nedílnou částí evropského kulturního dědictví a představují cenný hmotný historický pramen, který je nezbytné uchovávat v pokud možno intaktním stavu. Jakékoli úpravy v zájmu návštěvnického provozu a komerčních aktivit, které by vedly k jeho komolení, nelze akceptovat.

Rada Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s. se v této otázce ztotožňuje s názory vyjádřenými předním specialistou na hradní zříceniny na Slovensku Ing. arch. Martinem Bónou, Ph.D., v jeho poznámkách k uvedené Rezolúcii z 26. 6. 2023. (Příloha 2.)

V Praze dne 14. 7. 2023

Mgr. David Otáhal, starosta Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s.


Přílohy:

1. Článek Peter Glos: Zastrešenie Manského paláca na Státním hradě Bezděz, s uvedením Závěrečných doporučení workshopu (in Zprávy památkové péče, roč. 71, 2011, číslo 1). Formát pdf.

2. Poznámky k rezolúcii iniciujúcej umožnenie „priznaných striech“ na hradných objektoch. Formát doc.

Předběžný program konference Vertikální komunikace, VUT Brno, 20.-23.6.2023

V současné době sestavujeme konferenční program a brzy ho zveřejníme.

V pátek 23.6.2023 se můžete při celodenní exkurzi těšit na Dolní Kounice, Řeznovice, Oslavany a Moravský Krumlov; v Brně v průběhu konference navštívíme vodojemy na Žlutém Kopci a věž na Výstavišti (a možná budou ještě nějaká překvapení).

Na dosud přihlášené referáty s anotacemi se můžete podívat ZDE.

Několik referátů by se ještě vešlo, tak pokud jste dosud váhali, ozvěte se. K pasivní účasti se samozřejmě můžete dále hlásit (přihláška ZDE).

Těšíme se na Vaši účast!


POZVÁNKA

Poslední rozloučení s mistrem tradičního tesařského řemesla Petrem Růžičkou

Smuteční oznámení a pozvání na vzpomínkový happening: PDF.

Poslední rozloučení se koná v obřadní síni v Chebu, dne 13.6.2023 od 14 hodin (Nižnětagilská 143, Hradiště, 350 02 Cheb).

Petr Růžička a jeho dřevěný jeřáb podle črtů Leonarda da Vinci pracují na věži hradu Rožmberk

Vzpomínkový happening začíná tesáním dřevěného kříže jako symbolu křižovatky, kde jedna cesta končí a další začíná.

Tesat trámy na kříž začneme od 9:30 – 10:00 ve dvoře u restaurace Děravý Kotel, ul. Židovská 401/18, Cheb. Ve 12:30 vezmeme kříž a společným průvodem půjdeme městem na hřbitov.

Poslední rozloučení začíná ve 14 hod v obřadní síni, odkud se plynule přesune ven na louku v zadní části hřbitova, kde bude pokračovat.

Po pohřbu přejedeme do areálu Horního Zámku ve Skalné (Česká 145, 351 34 Skalná) kde bude připraveno občerstvení a prostory pro odpolední a večerní společné posezení se vzpomínkami a promítáním Petrových filmů. V místě bude zajištěna možnost přespání do druhého dne s vlastní karimatkou a spacákem.

Kdo budete mít chuť pobýt s námi ve Skalné, dejte nám prosím vědět na adresu mpanacek@yahoo.com, abychom věděli, kolik nás bude a jestli máme pomoci s dopravou.

Všichni jste srdečně zváni připojit se kdykoliv v průběhu dne – jak budete mít chuť a možnosti.

Zemřel mistr tradičního tesařského řemesla Petr Růžička

Nedá se tomu stále uvěřit! Ale na konci minulého týdne navždy odešel tesařský mistr Petr Růžička.

Všichni, kdo jsme měli to štěstí, že Mistr prošel částí našich životů, víme, kdo nás opustil. Druhého takového není.

Čauky Petře, teď už nás budeš směrovat z nebe…

(foto Martin Stolař)
Řemeslná obnova památek, Veltrusy 2019 (foto Tomáš Princ)
(foto Tomáš Princ)
(foto Michal Panáček)

Odpověď ministra kultury ke stanovisku Sdružení k „rekonstrukci“ Kulturního domu Slávie v Českých Budějovicích

(Celá odpověď ministra kultury ve formátu pdf k nahlédnutí ZDE.)

„…reaguji na Váš dopis, doručený Ministerstvu kultury dne 23. 3. 2023, v němž sdělujete své pochybnosti ohledně přístupu k plánované „rekonstrukci a revitalizaci“ spojené s dostavbou Německého domu (dnes Kulturní dům Slavie) v Českých Budějovicích. Německý dům je kulturní památkou vedenou v Ústředním seznamu kulturní památek pod r. č. 38610/3-841, která se nachází na území Městské památkové rezervace České Budějovice.

Velmi si vážím Vašeho zájmu o záchranu této významné kulturní památky. Plnou odpovědnost za povolení zamýšlené přestavby a dostavby Německého domu však nese místně příslušný správní orgán, kterým jev tomto případě Odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice.

Pokračování textu Odpověď ministra kultury ke stanovisku Sdružení k „rekonstrukci“ Kulturního domu Slávie v Českých Budějovicích

Pozvánka na 20. konferenci stavebněhistorického průzkumu Vertikální komunikace, VUT Brno 20.-23. června 2023

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s. pořádá ve spolupráci s Ústavem architektury Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně a Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Brně za podpory Jihomoravského kraje a s mediální podporou PROPAMÁTKY

20. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu Vertikální komunikace

Podrobné informace včetně odkazu na přihlašovací formulář naleznete v přiložené pozvánce.

Pozvánka PDF


20230608: Předběžný program.

Stanovisko Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s. k zamýšlené „rekonstrukci a revitalizaci“ spojené s dostavbou Německého domu (dnes KD Slávie) v Českých Budějovicích

(Stanovisko ve formátu PDF, včetně průvodního dopisu ZDE.)

[Edit. 20.5.2023: Odpověď ministra kultury ke stanovisku Sdružení k „rekonstrukci“ Kulturního domu Slávie v Českých Budějovicích.]

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s. považuje záměr tzv. „rekonstrukce a revitalizace kulturního domu Slavie“, který je kulturní památkou stojící v území městské památkové rezervace České Budějovice dle projektu vzešlého z tříkolového soutěžního dialogu za zcela nevhodný, v dramatickém rozporu s legislativními i morálními zásadami státní památkové péče i v rozporu s mezinárodními úmluvami o ochraně kulturního dědictví, jichž je Česká republika signatářem. Za zcela absurdní pak Sdružení pro SHP považuje poskytnout na realizaci záměru, která by byla devastující pro dosud chráněné památkové hodnoty stavby, dotaci ve výši 177 mil. Kč administrovanou Ministerstvem kultury z Národního plánu obnovy. Tato významná dotace by prokazatelně nesloužila k ochraně historické stavby, ale k její zásadní transformaci, kterou si dovolujeme nazvat deformací.

Členové Sdružení pro SHP nechápou, jak je možné, aby Česká republika prostřednictvím vrcholného orgánu státní správy, který má mj. pečovat o ochranu a popularizaci dochovaných kulturních hodnot a o kulturnost obecně, nejen že nezabránila, ale formou dotace dokonce aktivně podpořila devastaci chráněné, více jak 150 let staré kulturní památky od jednoho z nejvýznamnějších architektů 19. století Ignáce Ullmana. Budova Německého domu je prvotřídní neorenesanční stavbou, která je obecně považována za nejvýznamnější jihočeskou realizaci tohoto architekta, někteří odborníci budovu považují dokonce za vůbec nejvýznamnější Ullmanovu mimopražskou realizaci. Do současnosti je stavba dochována kompaktně, bez zásadních dispozičních korekcí, pouze pro objekty podobného charakteru „tradičně“ převrstvená sice utilitárními, ve většině případů však snadno identifikovatelnými a snadno korigovatelnými mladšími opravami. Toto konstatování plně platí i pro zcela výjimečně dochovanou původní turnerskou tělocvičnu, která je dle dosavadních poznatků nejstarší a především nejlépe dochovanou turnerskou tělocvičnou v České republice. Je velmi špatnou vizitkou kulturnosti státu, likviduje-li skutečně jedinečně dochované autentické originály, a to v objektu s památkovou ochranou. Žádná rekonstrukce nemůže nikdy vyvážit tuto hrozící ztrátu, zánik jedinečného není nijak ospravedlnitelný.

Pokračování textu Stanovisko Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s. k zamýšlené „rekonstrukci a revitalizaci“ spojené s dostavbou Německého domu (dnes KD Slávie) v Českých Budějovicích

20. konference SHP – Vertikální komunikace – Brno, Vysoké učení technické v Brně 20.-23.6.2023

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum Vás srdečně zve na jubilejní
20. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu na téma:

Vertikální komunikace

Jezeří, zámek (foto 20161015)
Jezeří, zámek (foto 20161015)

Konferenci pořádáme ve spolupráci se Stavební fakultou Vysokého učení technického v Brně, Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Brně a Jihomoravským krajem ve dnech 20.-23. června 2023 na půdě Fakulty stavební VUT v Brně.

Podrobnější informace o tématu konference a přihlašování budou
zveřejněny na webu Sdružení www.svornik.cz.