Odpověď ministra kultury ke stanovisku Sdružení k „rekonstrukci“ Kulturního domu Slávie v Českých Budějovicích

(Celá odpověď ministra kultury ve formátu pdf k nahlédnutí ZDE.)

„…reaguji na Váš dopis, doručený Ministerstvu kultury dne 23. 3. 2023, v němž sdělujete své pochybnosti ohledně přístupu k plánované „rekonstrukci a revitalizaci“ spojené s dostavbou Německého domu (dnes Kulturní dům Slavie) v Českých Budějovicích. Německý dům je kulturní památkou vedenou v Ústředním seznamu kulturní památek pod r. č. 38610/3-841, která se nachází na území Městské památkové rezervace České Budějovice.

Velmi si vážím Vašeho zájmu o záchranu této významné kulturní památky. Plnou odpovědnost za povolení zamýšlené přestavby a dostavby Německého domu však nese místně příslušný správní orgán, kterým jev tomto případě Odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice.

Dotyčný správní orgán posoudil plánovanou přestavbu Německého domu z pohledu památkové péče jako akceptovatelnou. Magistrátem města České Budějovice bylo k záměru realizace přestavby vydáno několik závazných stanovisek, dle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, která primárně vycházela z vyjádření odborné organizace státní památkové péče. Rovněž Národní památkový ústav, ú. o. p. v Českých Budějovicích, ve svých odborných vyjádřeních vyslovil s většinou zamýšlených stavebních úprav souhlas. Dotaci z Národního plánu obnovy administroval ekonomický odbor Ministerstva kultury až na základě schváleného záměru přestavby. Předložený projekt byl dříve odsouhlasen jak odbornou složkou památkové péče, tak příslušným správním orgánem s výkonem památkové péče. Ekonomickému odboru Ministerstva kultury byl ve výsledku prezentován návrh jako plně respektující památkové hodnoty domu. Proto je nutné Vaše konkrétní připomínky směřovat přímo na Odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice a Národní památkový ústav, ú. o. p. v Českých Budějovicích, jejichž stanoviska byla rozhodujícím dokumentem z hlediska odborného zhodnocení přestavby domu a následně doporučujícím podkladem pro administrování dotace z Národního plánu obnovy. Závěrem musím konstatovat, že Ministerstvo kultury v této fázi není kompetentní do této záležitosti zasahovat.“