20. konference SHP – Vertikální komunikace – Brno, Vysoké učení technické v Brně 20.-23.6.2023

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum Vás srdečně zve na jubilejní
20. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu na téma:

Vertikální komunikace

Jezeří, zámek (foto 20161015)
Jezeří, zámek (foto 20161015)

Konferenci pořádáme ve spolupráci se Stavební fakultou Vysokého učení technického v Brně, Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Brně a Jihomoravským krajem ve dnech 20.-23. června 2023 na půdě Fakulty stavební VUT v Brně.

Podrobnější informace o tématu konference a přihlašování budou
zveřejněny na webu Sdružení www.svornik.cz.