Pozvánka na 23. valnou hromadu Sdružení pro SHP, z. s.

Vážení a milí členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, dovolujeme si Vás pozvat na 23. řádnou valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s., která se uskuteční ve čtvrtek 16. března 2023 od 14:00 hod, v přednáškovém sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.

Jako již tradičně, i v tomto roce bude naše jednání obohaceno o odborný program, složený z tematické exkurze a aktualit z oboru. S dotazy k dopolední exkurzi se prosím obracejte na starostu sdružení D. Otáhala, +420723777610, david.otahal@volny.cz.

Program

PDF: Valná hromada SpSHP 2023, pozvánka a program.

čp. 1023/II, Na Florenci 21, Nové Město, Praha (foto 20201228)
čp. 1023/II, Na Florenci 21, Nové Město, Praha (ilustrační foto 20201228)

10:00–12:30 Palác Desfours, Na Florenci 1023/21, Praha 1 – Nové Město

Prohlídka velkolepé budovy neoklasicistního domu palácového typu postaveného v letech 1845–1847 českým architektem Josefem Krannerem jako nejkrásnější obytná stavba své doby. Ještě rozestavěnou ji koupil šlechtic Franz Desfours–Walderode. Objekt je výjimečně autenticky dochovaný s bohatým souborem historických kování, dosud nerestaurované klasicistní výmalby a vlašským krovem. Sraz v 10:00 hod. před vstupem ve východním průčelí (více na https://www.muzeumprahy.cz/navstivte-nas/palac-desfours-9).

12:30–14:00 Přestávka na oběd a přesun

14:00–17:00 Sál NTM: Program valné hromady

14:00–15:00 Zahájení, rekapitulace činnosti za rok 2022

  • Zhodnocení pořádaných workshopů a seminářů
  • Informace o 20. konferenci SHP „Vertikální komunikace“ v Brně
  • Informace o akcích plánovaných na rok 2023
  • Informace o vydání 15. sborníku Svorník 15/2017 „Městský dům“, 16. sborníku Svorník 16/2018 „Hrady a tvrze v širších souvislostech“ a 18. sborníku Svorník 18/2020 „Historické stavby provozního zázemí šlechtických sídel“ a 19. sborníku Svorník 19/2020 „Rozmanitost historických staveb“
  • Hospodaření sdružení, stav členské základny, přijímání nových členů

15:00–15:30 Přestávka

15:30–17:00 K aktuálním otázkám oboru, diskuse

Událost na Facebooku