Valná hromada s bohatým doprovodným programem! – 6. března 2012 od 13 hod, NTM

pdfico Pozvánka v PDF

Vážení a milí členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum,

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, která se uskuteční v úterý  6. 3. 2012 od 13 hod, v sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7. Upozorňujeme, že letošní setkání je, jako každý sudý rok, spojené s volbou členů nové rady sdružení.

Jako již tradičně i v tomto roce bude naše jednání obohaceno o odborný program složený z tématické exkurze a pásma kratších odborných příspěvků a aktualit z oboru. Pro ty z vás, kteří se mohou v Praze zdržet, bude v prostorách Klubu za starou Prahu v Juditině věži opět připravena možnost večerního setkání s povídáním nad zajímavými nálezy, s možností videoprojekce i neformálního posezení. Rádi bychom Vám aktuální program přednášek v průběhu února ještě upřesnili. S návrhy konkrétních témat svých příspěvků se proto včas obracejte na Jiřího Bláhu, tel. 736 609 438, roofs@roofs.cz

Program:

9:30–11:30 Pražský hrad (sraz na 3. nádvoří): odborná exkurze – klenba a krov Vladislavského sálu,      renesanční vyhlídková galerie a navazující půdní prostory Ludvíkova křídla.

Výklad: Petr Chotěbor, Petr Měchura a Tomáš Kyncl

12:00–13:00 přestávka na oběd

13:00–14:00 NTM: odborný program SHP – zprávy, aktuality a novinky

14:00–14:45 NTM: Jednání valné hromady SHP – Zpráva o činnosti a hospodaření sdružení: konferenční a publikační aktivity: 10. konference SHP „Sakrální architektura“ v Jindřichově Hradci, Letní škola Lipnice a krovový kurz na Gemeru; vydání sborníků Svorník 9/2011 a 10/2012, úsilí o statut recenzovaného periodika. Výhledy: příprava 11. konference SHP „Opevnění“ v Žacléři, další chystané aktivity a změny, volba členů rady Sdružení pro SHP

14:45–15:15 NTM: moderovaná diskuze k hlavním tématům, návrhy na členství, členské příspěvky, prodej publikací

15:15–15:30 NTM: přestávka

15.30–18:00 NTM: odborný program SHP – příspěvky k metodě práce, příklady výstupů, zahraniční zkušenosti, vztah SHP a ostatních specializovaných průzkumů, apod.

18:30–20:00 večeře a přesun do Klubu za starou Prahu, Mostecká 56/1, Praha – Malá Strana

20:00–22:30 Juditina věž, horní salónek – neformální diskusní večer s promítáním příkladů zajímavých nálezů, kuriozit, technologických a řemeslných detailů, ukázek z ikonografických pramenů, apod.

Za radu Sdružení pro SHP                                                                                       Kamil Podroužek

Napsat komentář