Přednáškový cyklus Památky 2012 na ÚPP FA ČVUT

Vážené dámy a pánové, dovolte, abych Vás pozval na přednáškový cyklus Památky 2012 na letní semestr. Přednášky se budou konat jako v minulosti – tedy každé úterý podvečer, přičemž program zahajujeme velmi zajímavou přednáškou architekta Petera Černo o konverzi vodárenských věží v Kuwaitu – v úterý 6. března 2012.

Na Vaši účast se těší Václav Girsa

vedoucí Ústavu památkové péče,  České vysoké učení technické, Fakulta Architektury

Památky 2012 LS plakát harmonogram 2 WEB