Připomínkování metodik

Vážení kolegové!

Příprava metodik Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel; Průzkum, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů; Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků a Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči, garantovaných  PhDr. Vladislavem Razímem, která byla již dříve avizována (zde naposledy 27.3.2014) postoupila do závěrečné fáze. Metodiky jsou nyní již ucelené a prakticky hotové a podrobují se recenznímu a certifikačnímu řízení. V mezičase je však ještě možnost se k jejich podobě vyjádřit. Před definitivní tiskovou přípravou bude možné provést drobné korektury a doplňky. Těm z Vás, kteří mají zájem proto všechny čtyři práce předkládáme na níže uvedené internetové adrese. Za Vaše případné postřehy a připomínky budou všichni autoři vděčni. Můžete je zaslat na e-mailovou adresu metodiky@seznam.cz do 20. července 2014. Připomínky, které dojdou do tohoto data, mohou být ješte při konečné redakci zohledněny, i pozdější konstruktivní reakce jsou však vítány.

Za přípravný kolektiv Ing.arch. Jan Veselý, NPÚ ú.o.p. středních Čech v Praze

ODKAZ: http://www.stredovek.com/metodiky/

Napsat komentář