Pozvánka na XIV. valnou hromadu Sdružení pro SHP

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, která se uskuteční v úterý 26. 2. 2012 od 14 hod, v sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.
Jako již tradičně, i v tomto roce bude naše jednání obohaceno o odborný program složený z tématické exkurze a pásma kratších odborných příspěvků a aktualit z oboru. S případnými dotazy k exkurzi se prosím obracejte na kolegu M. Panáčka, tel. 608047366, mpanacek@yahoo.com.
Program:
9:00–10:30 Werichova vila, Č.p. 501/III, U Sovových Mlýnů 7, Praha 1 – Malá Strana
(sraz před objektem, pozdější příchozí mohou dorazit v průběhu prohlídky, výklad: Kateřina Kroulíková, David Otáhal)
11:00–13:00 Kostel Panny Marie pod Řetězem
(sraz u západní předsíně, výklad: Matouš Semerád)
13:00–14:00 přestávka na oběd
14:00–18:00 NTM: program valné hromady
Zahájení, rekapitulace činnosti za rok 2012
Zhodnocení 11. konference SHP „Opevnění“ v Žacléři 2012
Informace o 12. konferenci SHP „Historické zdivo“ v Roudnici nad Labem 2013
Hospodaření sdružení, přijímání nových členů
J. Varhaník: Věcný záměr nového památkového zákona
V. Razím: Příprava nových metodik SHP v rámci NPÚ
J. Bláha: Stavebněhistorické průzkumy a dokumentace v písemných vyjádřeních NPÚ
D. Otáhal: Postoj sdružení k otázkám SHP v současné a budoucí praxi památkové péče
K. Podroužek: Objevy v Milešově – zajímavosti z projektu NAKI Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví severozápadních Čech
Diskuse, různé
Za radu Sdružení pro SHP Vás zve
Kamil Podroužek, starosta sdružení

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, která se uskuteční v úterý 26. 2. 2012 od 14 hod, v sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.

Jako již tradičně, i v tomto roce bude naše jednání obohaceno o odborný program složený z tématické exkurze a pásma kratších odborných příspěvků a aktualit z oboru. S případnými dotazy k exkurzi se prosím obracejte na kolegu M. Panáčka, tel. 608047366, mpanacek@yahoo.com.

Program:

9:00–10:30 Werichova vila, Č.p. 501/III, U Sovových Mlýnů 7, Praha 1 – Malá Strana

(sraz před objektem, pozdější příchozí mohou dorazit v průběhu prohlídky, výklad: Kateřina Kroulíková, David Otáhal)

11:00–13:00 Kostel Panny Marie pod Řetězem

(sraz u západní předsíně, výklad: Matouš Semerád)

13:00–14:00 přestávka na oběd

14:00–18:00 NTM: program valné hromady

Zahájení, rekapitulace činnosti za rok 2012

Zhodnocení 11. konference SHP „Opevnění“ v Žacléři 2012

Informace o 12. konferenci SHP „Historické zdivo“ v Roudnici nad Labem 2013

Hospodaření sdružení, přijímání nových členů

J. Varhaník: Věcný záměr nového památkového zákona

V. Razím: Příprava nových metodik SHP v rámci NPÚ

J. Bláha: Stavebněhistorické průzkumy a dokumentace v písemných vyjádřeních NPÚ

D. Otáhal: Postoj sdružení k otázkám SHP v současné a budoucí praxi památkové péče

K. Podroužek: Objevy v Milešově – zajímavosti z projektu NAKI Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví severozápadních Čech

Diskuse, různé

Za radu Sdružení pro SHP Vás zve

Kamil Podroužek, starosta sdružení

pozvánka v PDF —>

Napsat komentář