Letní dílna SHP a OPD Lipnice n. Sázavou – 1. ročník

titul_resize

1. ROČNÍK  – 11. – 15. 7. 2011 – Lipnice n. Sázavou

>Vstupní informace
>Spolupracující organizace a vědecké úkoly
>Lektorský tým
>Účastníci
>Foto z akce
–>foto F. R. Václavík
–>foto J. Hodač
–>foto A. Čeplá
–>společné foto – J. Jaroš
>Výstupy
–>na svorniku (připravuje se)
–>na stránkách J. Hodače
>Hodnocení (připravuje se)
>Ohlasy (média, blogy)IMG_1066_resize

Spolupracující organizace a vědecké úkoly

Sdružení pro SHP, NPÚ ÚOP v Telči,  Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF a FŽP UJEP v Ústí nad Labem, SolidVision s.r.o.; NPÚ – institucionální úkol vědy a výzkumu 21 301

Seznam lektorů 1. ročníku

Jaroslav Fieger kamenosochařská technologie
Ing. Jan Sommer NPÚ ÚP v Praze, metodologie, dokumentační techniky
PhDr.Kamil Podroužek, PhD. NPÚ ÚOP v Ústí n. Labem, ÚJEP FF, dokumentace, 3D skenování
Mgr. Chaloupka Jakub NPÚ ÚOP v Lokti, dokumentace, jednosnímková fotogrammetrie
Mgr. Michal Panáček NPÚ ÚOP v Liberci, specializace na kamenickou trasologii
Michal Cihla specializace na kamenickou trasologii
Ing. Mgr.Jan Beránek NPÚ ÚP v Praze odd. SHP, dokumentace, uměleckohistorická interpretace
Akad. mal..Vojtěch Adamec restaurátor kamenosochařských děl, technologie, metody restaurování
Ing. Jindřich Hodač, PhD. ČVUT, Katedra mapování a kartografie, Laboratoř fotogrammetrie
Ing. Věra Fišerová SolidVision s.r.o., 3D skenování
Mgr. Miroslav Kovář NPÚ ÚOP v Praze odd. archeologie, morfologie kamenických článků
PhDr. Vladislav Razím NPÚ středních Čech v Praze, metodologie
Bc. Marek Hanzlík NPÚ ÚOP v Telči, kastelán, dějiny a stavební vývoj hradu Lipnice
Ing. Jiří Slavík

MgA. F. R. Václavík

Bc. Michal Trněný

Bc. Martin Medek

NPÚ ÚOP v Josefově, dokumentace

dokumentace, stavební dějiny hradu Lipnice

práce s handyscannem

práce s handyscannem

ZUL_0365_resize

Seznam účastníků 1. ročníku

Ing. Katarína Oravcová Fakulta architektúry STU Bratislava
Mgr. Jana Koudelová NPÚ ÚOP v Ostravě
Mgr. Andrea Čeplá NPÚ ÚOP v Ostravě
Ing. Arch. Jitka Svobodová NPÚ ÚOP v Pardubicích
Mgr. Zuzana Vařeková NPÚ ÚOP v Pardubicích
Bc. Kateřina Kulhánková Slezská univerzita v Opavě
Mgr. Alena Aubrechtová NPÚ ÚOP v Plzni
Mgr. David Tuma NPÚ ÚOP v Plzni
Mgr. Michal Rys NPÚ ÚOP v Plzni
Mgr. Hana Černá NPÚ ÚOP v Praze
Bc. Jan Baláček NPÚ ÚOP v Praze
Mgr. Zdeňka Míchalová FF MU Brno, Seminář dějin umění
Mgr. Petra Dohnalová NPÚ ÚOP v Brně
Mgr. Miloš Buroň, DiS. NPÚ ÚOP v Josefově
Mgr. Petr Oškera NPÚ ÚOP v Plzni
Mgr. Robert Gája NPÚ ÚOP v Praze
Ing.arch. Róbert Erdélyi STU v Bratislave, Stavebná Fakulta
Jana Svobodová NPÚ středních Čech v Praze
Ing. Arch. Eliška Racková NPÚ ÚOP v Pardubicích
Mgr. Jitka Skořepová NPÚ, ú.o.p. České Budějovice
Mgr. Aleš Flídr FF MU Brno, Seminář dějin umění
Ing. arch. Katarína Palgutová Fakulta architektúry STU Bratislava
Anna Brabcová FF UK Dějiny umění
Jan Hýbner ČVUT Praha
Jiří Jaroš NPÚ ÚOP v Brně
Ing. Jiří Slavík NPÚ ÚOP v Josefově
Ing. Filip Chmel ČVUT Praha FA
Ing. arch. Eva Vyletová NPÚ středních Čech

Ohlasy (média, blogy)

–> Reflexe dílny a mnoho užitečných odkazů na blogu J. Sommera
–> Vysočina News

Jedna myšlenka na “Letní dílna SHP a OPD Lipnice n. Sázavou – 1. ročník”

Napsat komentář