Návrh památkového zákona

Dokumenty a stanoviska SpSHP k novému památkovému zákonu

10) Dopis členům Podvýboru pro kulturu PS PČR ze dne 26. 5. 2014 k jejich jednání o nové právní úpravě památkové péče dne 28. 5. 2014

9) Dopis Ústavu pam. péče FA ČVUT řediteli Odboru památkové péče J. Vajčnerovi ze dne 7. 5. 2014

8) Poslední verze paragrafovaného znění návrhu nového památkového zákona z 10. dubna 2014

7) Výsledný materiál ze semináře k návrhu nového zákona, pořádaného kulturní komisí ČSSD dne 9. 4. 2014

6) J. Varhaník: K obsahu materiálu Hodnocení dopadů regulace (RIA) pro věcný záměr zákona o památkovém fondu

5) Nečtinské memorandum

4) Otevřený dopis Sdružení pro SHP ministru kultury D. Hermanovi ze dne 10. 3. 2014

3) Odpověď ministra kultury Mgr. Daniela Hermana a předsedy Legislativní rady vlády ČR Mgr. Jiřího Dientsbiera na dopis sdružení

2) Dopis Sdružení pro SHP ministru kultury D. Hermanovi z února 2014

1) Stanovisko Sdružení pro SHP k věcnému záměru Památkového zákona ze dne 26. 11. 2012

Napsat komentář