Svorník 8/2010

svornik8Sborník příspěvků z 8. specializované konference stavebněhistorického průzkumu „Historismy“, Děčín, zámek, 9.–12. června 2009

Cena: 220,- Kč | ISBN 978-80-904503-1-8 | ISSN 1802-8128

Distribuce, objednávky

_

Obsah | Inhalt

Petr Macek: Historismus. str. 5 – 14

Pavel Kalina: Tři tváře „gotiky“: Wohlmut, Santitni, Mocker. str. 15 – 22

Artur Kwasniewski: Miedzi „retrospektyva“ a „progresja“: Uwagi o komunikativnych funkcjach architektury. str. 23 – 44

František Záruba: Zikmundovská přestavba Starého paláce Pražského hradu – programový historismus? str. 45 – 50

Michael Rykl: Projevy historismu, tradicionalismu a konzervativismu v prostředí menších feudálních sídel. 51 – 68

Karel Kibic ml.: Kostel sv. Jana Křtitele (sv. Petra a Jana Apoštolů) v Malíně. str. 70 – 78

Pavel Vlček: Barokní historismus v konci baroka. str 80 – 84

Lubomír Zeman: Historismy v lázeňském prostředí. str. 91 – 102

Lumír Tejmar: K původu pověry o dvouvrstvém sgrafitu v období historismu. str. 103 – 114

Jaroslav Skopec – Tomáš Brož: Mauzoleum rodiny Dittrich v Krásné Lípě. str. 115 – 120

Miloslava Borošová Michalcová – Karol Ďurian: Prezentácia a uvedenie niekoľkých príkľadov historizujúcej sakrálnej architektúry Žilinského kraja s architektonickou a umelecko-remeselnou výbavou. str. 121 – 132

Jana Horváthová –  Jan Konůpek: Historismus ve venkovském prostředí Karlovarského kraje. str. 133 – 146

Petr Vorlík: Antonín Engel a areál ČVUT v Dejvicích. Historismus nebo úsilí o nadčasovost? str. 147 – 164

Lenka Popelová: Mutující fáze československé architektury po roce 1954 a otázka historismu reflektovaná v soutěžních projektech. str. 165 – 174

Pavel Vlček: Inspirační zdroje pro stavbu Národního muzea v Praze.  str. 175 – 182

Napsat komentář