Pozvánka a program na valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum v úterý 7. března 2017

Vážení a milí členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum,

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s., která se uskuteční v úterý 7. března 2017 od 14:00 hod, v promítacím sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.

Jako již tradičně, i v tomto roce bude naše jednání obohaceno o odborný program, složený z tematické exkurze a aktualit z oboru. S dotazy k dopolední exkurzi se prosím obracejte na kolegu J. Veselého +420602579967, vesely.jan@npu.cz.

pozvánka v PDF ke ztažení

Program:

10:00–12:00   Malá Strana, Juditina věž, Malostranská mostecká věž

Prohlídka dvou známých věží spojených jak s osudy opevnění Malé Strany, tak s Karlovým mostem.

Sraz před knihkupectvím Juditina věž v 10:00 hod. Oběma věžemi nás provede Ing. arch. Jan Veselý.

12:00–14:00   Přestávka na oběd a přesun

14:00–16:00   Sál NTM: Program valné hromady

Odběr autorských a recenzních sborníků Svorník 14/2016

Kontrola a zaplacení členských příspěvků – nutné pro zachování členství

14:00–15:00   Zahájení, rekapitulace činnosti za rok 2016

  • Zhodnocení 15. konference SHP „Městský dům“ v Pardubicích 2016
  • Informace o 16. konferenci SHP „Hrady a tvrze v historických souvislostech“ v Kroměříži 2017
  • Zhodnocení pořádaných workshopů a seminářů: Letní dílna OPD a SHP Švihov 2016, Dokumentace a průzkumy historických krovů Litomyšl 2016
  • Informace o akcích plánovaných na rok 2017
  • Informace o vydání 14. sborníku Svorník 14/2016 „Roubené a hrázděné konstrukce historických staveb“
  • Hospodaření sdružení, stav členské základny, přijímání nových členů

15:00–16:00   K aktuálním otázkám oboru

–    D. Otáhal, J. Varhaník: Rekapitulace posledního vývoje a aktuální informace k projednávání návrhu nového památkového zákona

–    Diskuse, různé

 

Za radu Sdružení pro SHP, z.s.

Kamil Podroužek, starosta

Napsat komentář