Závěrečné shrnutí výsledků 12. konference SHP „Historické zdivo“

05

V pravdě letních dnech třetího červnového týdne se na zámku v Roudnici nad Labem sešlo bezmála 100 účastníků konference o Historickém zdivu. Převážně prázdný a mírně zanedbaný, ale přesto stále po právu okouzlující areál zámku, poskytl ideální a vzácně přívětivé historicky přirozené místo pro zaujaté badatelské soustředění.

Pokračování textu Závěrečné shrnutí výsledků 12. konference SHP „Historické zdivo“

Letní dílna OPD a SHP Hartenberg 2013 – Průzkum a dokumentace

hrten1

Podrobné informace a závazná přihláška k účasti v PDF ke stažení

Hrad Hartenberg u Sokolova pochází patrně z první poloviny 14. století. Za dobu své existence prošel bohatým stavebním vývojem, který měl být ukončen v polovině 80. let 20. století, kdy byl postižen úmyslně založeným zničujícím požárem, po němž se proměnil v ruinu. Dnes je v soukromém vlastnictví a probíhá jeho pozvolná obnova doprovázená etapově prováděným záchranným archeologickým průzkumem a operativním průzkumem a dokumentací. Analytický stav hradu umožňuje sledovat velké množství nálezových situací, které mohou prohloubit poznání o stavebním vývoji této významné památky. Zároveň je tento stav příležitostí pro aplikaci a srovnání různých metod dokumentace. Pokračování textu Letní dílna OPD a SHP Hartenberg 2013 – Průzkum a dokumentace

Připomínky, reakce, náměty k připravované metodice SHP

V komentářích (viz Comments výše) najdete příspěvky, které přišly v tomto pořadí:

1. Ing. arch. Jan Pešta
2. Mgr. David Otáhal
1. Ing. arch. Jan Pešta
2. Mgr. David Otáhal
3. MgA. F. R. Václavík
4. Ing. Jiří Bláha
5. Mgr. Michal Panáček
6. Mgr. Miroslav Nový
7. Ing. Jan Sommer

Výzva k diskuzi o metodice stavebněhistorického průzkumu (SHP)

Oddělení výzkumů a průzkumů generálního ředitelství Národního památkového ústavu připravuje k certifikaci na Ministerstvu kultury ČR nové vydání metodiky SHP. Obracíme se proto na odbornou veřejnost z řad zpracovatelů SHP i příbuzných oborů, aby přispěla svými připomínkami a náměty do diskuze k její podobě.

Vodítkem k diskuzi jsou dvě základní otázky: Co si myslíte, že se změnilo od doby vydání poslední metodiky? Co ve stávající metodice chybí a co by mělo být doplněno, případně změněno? Zároveň odkazujeme na článek Petra Macka „Příprava komplexní metodiky stavebněhistorického průzkumu“, který naleznete v příloze této výzvy.

Své náměty prosím zasílejte do 28. 4. 2013 na adresu beranek@up.npu.cz.

K tématu se následně uskuteční jednodenní workshop v kinosálu Národního technického muzea dne 10. 6. 2013 od 10:00.

Za kolektiv oddělení výzkumů a průzkumů děkuje Jan Beránek

P. Macek, Příprava komplexní metodiky SHP

Odborně metodický den a exkurze ve Vranově nad Dyjí v pátek 19. října 2012 od 10:00

Jde o jednu z dalších příležitostí ukázat, že opravy historických krovů jsou v případě vhodně zvoleného dodavatele prací realizovatelné v prvotřídní kvalitě a s uměřenými náklady. Počet firem, které toto dokáží, se už dnes v ČR počítá na desítky, bohužel v praxi se stále ještě setkáváme se ztrátami způsobenými zcela nekompetentními zásahy do mnohdy velmi hodnotných dřevěných konstrukcí. Akce je proto vhodná především pro garanty/referenty památkové péče, příp. další specialisty a pochopitelně také projektanty a zodpovědné vlastníky. Součástí bude pochopitelně i výklad o stavebněhistorických souvislostech, na půdě vranovského kostela jsou například významné pozůstatky nikdy nerestaurovaných interiérových omítek. Krovu nad Sálem předků zámku se věnovala Dana Novotná v příspěvku: Technické aspekty datování krovu nad Sálem předků, s. 35-42 ve sborníku nazvaném Sál předků na zámku ve Vranově nad Dyjí, Brno 2003. ISBN 80-85032-89-9
Srdečně zdraví a na setkání se těší
Jiří Bláha

Jde o jednu z dalších příležitostí ukázat, že opravy historických krovů jsou v případě vhodně zvoleného dodavatele prací realizovatelné v prvotřídní kvalitě a s uměřenými náklady. Počet firem, které toto dokáží, se už dnes v ČR počítá na desítky, bohužel v praxi se stále ještě setkáváme se ztrátami způsobenými zcela nekompetentními zásahy do mnohdy velmi hodnotných dřevěných konstrukcí. Akce je proto vhodná především pro garanty/referenty památkové péče, příp. další specialisty a pochopitelně také projektanty a zodpovědné vlastníky. Součástí bude pochopitelně i výklad o stavebněhistorických souvislostech, na půdě vranovského kostela jsou například významné pozůstatky nikdy nerestaurovaných interiérových omítek. Krovu nad Sálem předků zámku se věnovala Dana Novotná v příspěvku: Technické aspekty datování krovu nad Sálem předků, s. 35-42 ve sborníku nazvaném Sál předků na zámku ve Vranově nad Dyjí, Brno 2003. ISBN 80-85032-89-9

Srdečně zdraví a na setkání se těší Jiří Bláha

Pozvánka v pdf –>

Letní dílna Lipnice n. S. 2012 – informace, přihlášky, program

baner

Letní dílna OPD a SHP Lipnice n. Sázavou 2012 – Dokumentace a průzkum

wordico Lipnice 2012 přihláška, informace, program v doc

pdfico Lipnice 2012 přihláška, informace, program v PDF

Pokračování textu Letní dílna Lipnice n. S. 2012 – informace, přihlášky, program

Konečný termín k podání přihlášek referátů na 11. specializovanou konferenci SHP – Opevnění se blíží!

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolujeme si vás upozornit, že se nezadržitelně blíží konec termínu k přihlášení referátů na letošní 11. specializovanou konferenci SHP – Opevnění, 12. – 15. června 2012, Žacléř. Včasné podání přihlášky výrazně usnadní sestavení podrobného programu a organizaci celé konference. Přihlášky, prosím, posílejte podle instrukcí, včetně anotací. Podrobnější informace naleznete na stránce konference>.

pdfico Pozvánka v PDF

wordico Pozvánka v doc

pdfico Přihláška v PDF

wordico Přihláška v doc

11. konference SHP – Opevnění – Žacléř, 12. – 15. června 2012

obrazek

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum pořádá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Josefově

11. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu

OPEVNĚNÍ

Žacléř, přednáškový sál Kulturního domu, 12. – 15. června 2012

Více o konferenci>


Letní dílna OPD a SHP Lipnice nad Sázavou – závěrečné slovo

ZUL_0365_resize

Poděkování všem účastníkům a lektorům 1. ročníku letní dílny zaměřené na dokumentaci kamenických článků, značek a trasologie historických nástrojů na jejich povrchu. Každý se zapojil do dokumentace vybraného portálu či ostění okna pomocí ručního oměření a jednosnímkové fotogrammetrie, byla zaměřena profilace, zdokumentovány kamenické značky obtahováním, frotáží a ručním 3D skenerem. Při experimentální dílně jsme si prakticky odzkoušeli základy opracování lomového kamene do stavebních kvádrů a také specifika jednotlivých historických nástrojů. Podrobnosti o proběhlé akci a odkazy na výstupy najdete na specializovaných stránkách.
F. R. Václavík