Závěrečné shrnutí výsledků 12. konference SHP „Historické zdivo“

05

V pravdě letních dnech třetího červnového týdne se na zámku v Roudnici nad Labem sešlo bezmála 100 účastníků konference o Historickém zdivu. Převážně prázdný a mírně zanedbaný, ale přesto stále po právu okouzlující areál zámku, poskytl ideální a vzácně přívětivé historicky přirozené místo pro zaujaté badatelské soustředění.

V příjemném chladivém „retro“ prostředí socialistického kina navrženého údajně samotným Karlem Hubáčkem, odeznělo ve velmi přátelské atmosféře více než 30 příspěvků z různých oblastí týkajících se technologií zděných konstrukcí. Kvalitně připravené referáty doprovázela vždy velmi živá diskuse nad představenými poznatky přinášející další obohacení i okamžitou vnitřní odbornou kritiku. Dostatečný časový prostor se v tomto ohledu ukázal být velice přínosný. Program prvního dne věnovaného převážně získávání a zpracování stavebních materiálů navíc zpestřila praktická ukázka různých způsobů hašení vápna a představení tradičního způsobu opracování kamenného pískovcového kvádru pomocí replik středověkých nástrojů. Poté následovala prohlídka zámku, dochované části původního románského biskupského hradu a zbytků roudnického středověkého mostu. Sdělný a vlídný duch intenzivního středečního dne konferování věnující se podrobnostem stavebních technologií od románských dob po baroko, vyvrcholil ochutnávkou místních vín a uvolněným tancem tropického večera za doprovodu výtečného dechového orchestru místní ZUŠ. Následujícího dne se představila cihelná architektura, drobné stavby nebo vhodné způsoby dokumentace zdiva a praktické zkušenosti s jeho obnovou, které zakončily maratón konferování. A Roudnice nad Labem opět nabídla dvě význačné památky pro následné uvolnění badatelského zaujetí. Prohlídka augustiniánského kláštera s kostelem Narození Panny Marie a evangelického sboru nabídla v odstupu téměř šesti set let poznávat vytříbené dobové konstrukční principy. Po vydařeném koupání v místní pískovně se město s naším pobytem rozloučilo skoro symbolicky přírodním ohňostrojem, úchvatnou scenérií bouřky a blesků osvětlujících severní a východní obzor noční oblohy. A kdo ještě neměl dost, toho snad uspokojila páteční exkurze s několika opravdovými libůstkami výtvarného umění a architektury. Jako živý rytíř z náhrobní tumby Viléma z Illburka v Charvatcích, „skoro“ italská románská kampanila v Ředhošti nebo „baumaxová prefabrikovaná“ nabídka několika rozličných typů románských plastických zdobení římsových hlavic, které je možné si vybrat při prohlídce vzácně zachované portálové archivolty a tympanonu v Cítově, za které by se nemusel stydět ani slušný románský svatostánek někde v Provence, byly těmi opravdovými třešničkami na dortu. Milí přátelé, když to bude možné, sejděme se zase za rok, doufejme ve stejně pohostinném prostředí, ve městě Slaný, na další konferenci o historických stavbách a jejich užívání.

Michal Panáček  3. 7. 2013

Podívejte se na televizní reportáž o konferenci na YouTube —>

Fotografická příloha

01) Zahájení konference v bývalém kině v západním křídle roudnického zámku.

02) Přivítání starostou města panem Vladimírem Urbanem.

03) Úvodní slovo ředitele NPÚ ú. o. p. v Ústí nad Labem PhDr. Petra Hrubého.

04) Otevření konferenčního jednání starostou Sdružení pro SHP PhDr. Kamilem Podroužkem, Ph.D.

05) Zaplněný sál s účastníky konference.

06) Vyvěšené postery.

07) Petr Růžička při své přednášce o dřevěných stavebních strojích.

08) Praktická ukázka vápenných technologií a kamenického řemesla na nádvoří zámku.

09) Ing. Jan Válek, Ph.D. při výkladu o problematice hašení kusového vápna.

10) Hašení experimentálně vypáleného kusového vápna.

11) Hašení tzv. pod vodou za vzniku vápenného mléka nebo kaše.

12) Předvádění opracování pískovcového bloku kamene historickými nástroji restaurátorem akad. mal. Tomášem Raflem.

13) Práce s replikou středověké kamenické sekery.

14) Diskuse o tradičních technologiích kamenického řemesla.

15) Prohlídka roudnického zámku pod vedením Ing. Petra Macka.

16) Trochu (snad ze smrti) vyděšený, ale naprosto úchvatný výraz Viléma z Illburka v Charvatcích.

17) Jenom jedno, z dnes už zazděných, původně ale na všechny čtyři strany otevřených, celkem dvanácti vícenásobných sdružených oken „italské campanili“ kostela v Ředhošti.

18) „Nabídkový vzorník“ románských plastických ornamentů římsových hlavic v kostele v Cítově.

19) Cítovská „exportní“ lahůdka v perfektním provedení a ještě lepším zachování.

USPOŘÁDÁNÍ KONFERENCE A VYDÁNÍ SBORNÍKU PŘEDNESENÝCH PŘÍSPĚVKŮ FINANČNĚ PODPOŘILY

Město Roudnice nad Labem, Ústecký kraj, Zakládání staveb, a. s.

Napsat komentář