Workshop k metodice stavebněhistorického průzkumu (SHP)

Oddělení výzkumů a průzkumů generálního ředitelství Národního památkového ústavu zve odbornou veřejnost z řad zpracovatelů SHP i příbuzných oborů na celodenní workshop v rámci příprav nového vydání metodiky SHP za účelem její certifikace Ministerstvem kultury ČR.

Workshop se uskuteční v pondělí 10. června 2013 od 10:00 v kinosálu Národního technického muzea.

Na základě výzvy k diskuzi o metodice SHP, která byla vyvěšena na webové stránky NPÚ a Sdružení pro SHP dne 11. dubna 2013, přišlo velké množství připomínek. Většina přispěvatelů proto následně, ještě před konáním avizovaného workshopu, iniciovala neveřejné jednání se zástupci oddělení výzkumů a průzkumu, které se konalo dne 27. května 2013 na FA ČVUT. Z této schůzky vyplynul okruh nejproblematičtějších otázek metody SHP, které budou z velké části předmětem diskuze pondělního workshopu.

Program workshopu je koncipován na základě struktury dosavadní metodiky SHP. Za každým bodem programu, v němž bude stručně představena daná kapitola, bude následovat moderovaná diskuze.

Program:

1. Úvodní slovo (Jan Beránek)

2. Kapitola Metoda SHP – stručná historie (Jana Čevonová)

3. Kapitola Metoda SHP – obecná charakteristika, metody a cíle (Petr Macek)

4. Kapitola Archivní průzkum (Vladislav Razím)

5. Kapitola Rozbor (popis) objektu (Jan Beránek)

6. Kapitola Stavební historie (Petr Macek)

7. Kapitola Hodnocení (Michal Patrný)

8. Kapitola Hodnotné konstrukce, prvky, detaily a jejich soubory (Jindřich Záhorka)

9. Kapitola Závady (Jindřich Záhorka)

10. Kapitola Náměty (Jindřich Záhorka)

11. Shrnutí workshopu (Petr Macek, Jan Beránek)

Za kolektiv oddělení výzkumů a průzkumů se na Vaši účast a diskusi s Vámi těší Jan Beránek (beranek@up.npu.cz).

Napsat komentář