Vyjádření rady Sdružení pro SHP k další etapě rekonstrukce Karlova mostu

Závažné nedostatky, které provázely již ukončenou etapu rekonstrukce národní kulturní památky  Karlův most v Praze, byly do značné způsobeny absencí náležitého stavebněhistorického průzkumu. Pro novou etapu se již stavebněhistorický průzkum údajně provádí, ovšem zatím nebyly ani jeho dílčí výsledky zpřístupněny odborné veřejnosti. Kupodivu ani Národní památkový ústav nezveřejnil byť jen informativní zprávu o průběhu těchto prací. Rada Sdružení pro SHP proto považuje za vhodné oživit již poněkud pozapomenutou kauzu první etapy odkazem na doklady z kontroly památkové inspekce ministerstva kultury z roku 2008 a vyjadřuje přesvědčení, že tehdy zjištěná porušení zákona budou stále dostatečným mementem pro všechny, kteří jsou v této mimořádně významné akci obnovy zúčastněni.

ODKAZ NA DOKLADY Z KONTROLY PAMÁTKOVÉ INSPEKCE –>

Napsat komentář