Pozvánka na 15. Valnou hromadu Sdružení pro SHP

Vážení a milí členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum,
dovolujeme si Vás pozvat na řádnou volební valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, která se uskuteční ve čtvrtek 27. 2. 2014 od 14:30 hod, v promítacím sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.
Jako již tradičně, i v tomto roce bude naše jednání obohaceno o odborný program, složený z tématické exkurze a aktualit z oboru. S dotazy k dopolední exkurzi se prosím obracejte na kolegu D. Otáhala,
tel. +420723777610, david.otahal@volny.cz.
Program:
10:00–12:00 Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1 – Nové Město
(prohlídka budovy vyklizené před generální rekonstrukcí, sraz před hlavním vstupem do objektu, vedení prohlídky: Kateřina Kroulíková)
12:00–14:00 Přestávka na oběd a přesun
14:00–14:30 Výstavní pavilon Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7
(prohlídka zajímavého lamelového dřevěného krovu z poč. 60. let 20. století, sraz v promítacím sále NTM, vedení prohlídky: Lukáš Hejný)
14:30–15:00 sál NTM: Kontrola a zaplacení členských příspěvků u R. Kuprové – nutné pro zachování členství a možnosti volit radu Sdružení
tamtéž: Prodej sborníků Svorník č. 1 – 11, odběr autorských a recenzních sborníků
15:00-18:00 sál NTM: Program valné hromady
15:00 Zahájení, rekapitulace činnosti za rok 2013
– Zhodnocení 12. konference SHP „Historické zdivo“ v Roudnici nad Labem 2013
– Informace o 13. konferenci SHP „Otisk života v historických stavbách“ ve Slaném 2014
– Zhodnocení pořádaných workshopů a seminářů: Letní dílna OPD a SHP Hartenberg 2013, Dokumentace a průzkumy historických krovů Bernartice nad Odrou 2013, Historické krovy Pardubic
– Informace a vydání 11. sborníku Svorník „Opevnění“
– Hospodaření sdružení, stav členské základny, přijímání nových členů
16:00 Volba členů rady Sdružení pro SHP
Přestávka
Ustanovení nově zvolené rady Sdružení pro SHP a představení členů
16:30 K aktuálním otázkám oboru
– V. Razím a kol.: Příprava nových metodik SHP v rámci NPÚ
– J. Beránek, P. Macek, M. Patrný, J. Čevonová (suplet): Příprava novelizované metodiky standardního SHP v rámci NPÚ
– F. R. Václavík: Otázky systematické správy a archivace stavebněhistorických průzkumů a dokumentace
Diskuse, různé
Za radu Sdružení pro SHP
Kamil Podroužek, starosta

Vážení a milí členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum,

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou volební valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, která se uskuteční

ve čtvrtek 27. 2. 2014 od 14:30 hod, v promítacím sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.

Jako již tradičně, i v tomto roce bude naše jednání obohaceno o odborný program, složený z tématické exkurze a aktualit z oboru. S dotazy k dopolední exkurzi se prosím obracejte na kolegu D. Otáhala, tel. +420723777610, david.otahal@volny.cz.

Pozvánka v PDF

Program:

10:00–12:00 Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1 – Nové Město

(prohlídka budovy vyklizené před generální rekonstrukcí, sraz před hlavním vstupem do objektu, vedení prohlídky: Kateřina Kroulíková)

12:00–14:00 Přestávka na oběd a přesun

14:00–14:30 Výstavní pavilon Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7

(prohlídka zajímavého lamelového dřevěného krovu z poč. 60. let 20. století, sraz v promítacím sále NTM, vedení prohlídky: Lukáš Hejný)

14:30–15:00 sál NTM: Kontrola a zaplacení členských příspěvků u R. Kuprové – nutné pro zachování členství a možnosti volit radu Sdružení

tamtéž: Prodej sborníků Svorník č. 1 – 11, odběr autorských a recenzních sborníků

15:00-18:00 sál NTM: Program valné hromady

15:00 Zahájení, rekapitulace činnosti za rok 2013

– Zhodnocení 12. konference SHP „Historické zdivo“ v Roudnici nad Labem 2013

– Informace o 13. konferenci SHP „Otisk života v historických stavbách“ ve Slaném 2014

– Zhodnocení pořádaných workshopů a seminářů: Letní dílna OPD a SHP Hartenberg 2013, Dokumentace a průzkumy historických krovů Bernartice nad Odrou 2013, Historické krovy Pardubic

– Informace a vydání 11. sborníku Svorník „Opevnění“

– Hospodaření sdružení, stav členské základny, přijímání nových členů

16:00 Volba členů rady Sdružení pro SHP

Přestávka

Ustanovení nově zvolené rady Sdružení pro SHP a představení členů

16:30 K aktuálním otázkám oboru

– V. Razím a kol.: Příprava nových metodik SHP v rámci NPÚ

– J. Beránek, P. Macek, M. Patrný, J. Čevonová (suplet): Příprava novelizované metodiky standardního SHP v rámci NPÚ

– F. R. Václavík: Výzva k obnovení diskuse k systematické správě a archivaci stavebněhistorických průzkumů a dokumentace

Diskuse, různé

Za radu Sdružení pro SHP

Kamil Podroužek, starosta

Napsat komentář