Výzva k diskuzi o metodice stavebněhistorického průzkumu (SHP)

Oddělení výzkumů a průzkumů generálního ředitelství Národního památkového ústavu připravuje k certifikaci na Ministerstvu kultury ČR nové vydání metodiky SHP. Obracíme se proto na odbornou veřejnost z řad zpracovatelů SHP i příbuzných oborů, aby přispěla svými připomínkami a náměty do diskuze k její podobě.

Vodítkem k diskuzi jsou dvě základní otázky: Co si myslíte, že se změnilo od doby vydání poslední metodiky? Co ve stávající metodice chybí a co by mělo být doplněno, případně změněno? Zároveň odkazujeme na článek Petra Macka „Příprava komplexní metodiky stavebněhistorického průzkumu“, který naleznete v příloze této výzvy.

Své náměty prosím zasílejte do 28. 4. 2013 na adresu beranek@up.npu.cz.

K tématu se následně uskuteční jednodenní workshop v kinosálu Národního technického muzea dne 10. 6. 2013 od 10:00.

Za kolektiv oddělení výzkumů a průzkumů děkuje Jan Beránek

P. Macek, Příprava komplexní metodiky SHP

Napsat komentář