Hostinné – děkanský kostel Nejsvětější Trojice – prezentace průzkumu a diskuse

HOSTINNe_pozvanka

Vážení přátelé, kolegové,
dovoluji si Vás pozvat na pracovní prohlídku s diskusí o poznatcích z průzkumu kostela
Nejsvětější Trojice v Hostinném v Podkrkonoší.

Kostel Nejsvětější Trojice je stavbou raně gotického původu, přestavovanou v několika
etapách vrcholné a pozdní gotiky, Pokračování textu Hostinné – děkanský kostel Nejsvětější Trojice – prezentace průzkumu a diskuse

Pozvánka na 12. valnou hromadu sdružení – aktualizovaný program!

pozvanka_VH_2011_v16-02

Vážení a milí členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum,
dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, která se uskuteční v pondělí  28. 2. 2011, v sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.
Podobně jako v loňském roce jsme se rozhodli i letos naše jednání obohatit o pásmo krátkých odborných příspěvků a aktualit z oboru. Pro ty z vás, kteří se budou moci v Praze zdržet, je tentokrát navíc připraveno  večerní setkání nad zajímavými nálezy, s možností videoprojekce i neformálního posezení. Odborný program bude navíc pokračovat i v úterý 1. 3. 2011 přednáškou a tématickými exkurzemi.

Pokračování textu Pozvánka na 12. valnou hromadu sdružení – aktualizovaný program!

Vyšel konferenční sborník Svorník 8/2010 !

svornik8Radostně sdělujeme, že právě vyšel sborník příspěvků z 8. specializované konference stavebněhistorického průzkumu „Historismy“ uspořádané 9. – 12. 6. 2009 v Děčíně. Informace o distribuci a další podrobnosti získáte na stránkách věnovaných jednotlivým číslům. Děkujeme tímto autorům, redakční radě a recenzentům, redaktorům a překladatelům!

12. Valná hromada sdružení – pozvánka na 28. 2. 2011

Rada sdružení srdečně zve všechny členy na 12. Valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum. Uskuteční se v pondělí 28. února 2011 v konferenčním sále NTM v Praze Holešovicích. Program jednání a doprovodný program bude v nejbližších dnech doplněn.

Žatecká sladovna – prezentace průzkumu

zartec_sladovna

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Srdečně Vás zveme na odborné pracovní setkání, které se uskuteční v Žatci dne 22.10.2010 (pátek) od 10:30 hod. Místem konání bude dům č. p. 356 v Masarykově ulici, původem renesanční sladovna ze 16. století, kde v současné době probíhají doplňkové práce na stavebněhistorickém průzkumu.

Program setkání:

V prvé řadě bychom Vás rádi formou komentované prohlídky seznámili přímo na místě s touto bezpochyby cennou stavbou. Následně bychom s Vámi rádi prodiskutovali některé otázky spojené jak se stavebněhistorickým vývojem objektu, tak s jeho fungováním (především v dobách, kdy sloužil pro sladovnický provoz). Diskuze bude probíhat přímo na místě samém a poté v pivovaru Pod Věží.

Je třeba předem upozornit, že dům v současné době prochází rekonstrukcí, takže se budeme ve ztížených podmínkách pohybovat po staveništi. Doporučujeme pevnou obuv, popř. helmu.

Na Vaši účast se těší

Mgr. Lucie Radová – NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem / Mgr. Miroslav Nový – zpracovatel SHP

Původní pozvánka ke stažení: zatec_sladovna_pozvanka.doc

Odborná komise k archeologickému a stavebně historickému průzkumu na zámku v Děčíně

Vážené kolegyně, vážení kolegové

Dovolujeme si Vás pozvat na odbornou komisi k právě realizovanému archeologickému a stavebně historického průzkumu na zámku v Děčíně.

Komise se uskuteční v pátek 1. 10. 2010 v  10:30. Předmětem komise bude diskuse nad odhalenými relikty paláce, jenž tvořil zástavbu jižní části horního hradu. Těšíme se na Vaši účast!

Mgr. Petr Lissek, Mgr. David Otáhal

Originál pozvánky