Hostinné – děkanský kostel Nejsvětější Trojice – prezentace průzkumu a diskuse

HOSTINNe_pozvanka

Vážení přátelé, kolegové,
dovoluji si Vás pozvat na pracovní prohlídku s diskusí o poznatcích z průzkumu kostela
Nejsvětější Trojice v Hostinném v Podkrkonoší.

Kostel Nejsvětější Trojice je stavbou raně gotického původu, přestavovanou v několika
etapách vrcholné a pozdní gotiky, renesančně na konci 16. století a zvláště pak po požáru
1610 za účasti významného místního stavitele Carla Valmadiho. Kostel již dlouhou dobu
vzdoruje ucelenému názoru na jeho stavební vývoj.
Na co se můžeme těšit?
– pozůstatky raně gotické stavební etapy, roztroušené na nečekaných místech
– záhadný tympanon s oboustranným reliéfem, jitřící fantazii badatelů už skoro 80 let,
– jehož datování kolísá od doby románské po 15. století
– pozdně gotický presbytář se síťovou klenbou
– pozdně (?) gotickou loď se stopami plochého stropu
– renesanční trojlodí Carla Valmadiho
– krásný krov trojlodí se středovým (hřebenovým) rámem
– zajímavé dřevěné konstrukce věže
– neogotickou přestavbu Františka Schmoranze

Kdy a kde?
Pondělí 21. 3. 2011, 10:45 u kostela (GPS 50°32’29.652″N, 15°43’15.959″E)
Kudy a jak?
Nejlépe autem, vlakem je to nadlouho a autobusem se musí několikrát přesedat. Z Prahy
směr Jičín – Nová Paka – Čistá – Dolní Kalná – Slemeno – Hostinné, případně přes Hradec
Králové směr Jaroměř – Dvůr Králové – Nemojov – Vestřev – Hostinné.
Očekávám Vaše plodné, kritické a neotřelé pohledy na stavební vývoj kostela. Nejlepší
diskutér bude odměněn pozváním na oběd!

Na plodné setkání s Vámi se těší Jan Pešta

Pozvánka k vytisknutí v pdf:

Hostinné_pozvanka

Napsat komentář