Pozvánka na 12. valnou hromadu sdružení – aktualizovaný program!

pozvanka_VH_2011_v16-02

Vážení a milí členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum,
dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, která se uskuteční v pondělí  28. 2. 2011, v sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.
Podobně jako v loňském roce jsme se rozhodli i letos naše jednání obohatit o pásmo krátkých odborných příspěvků a aktualit z oboru. Pro ty z vás, kteří se budou moci v Praze zdržet, je tentokrát navíc připraveno  večerní setkání nad zajímavými nálezy, s možností videoprojekce i neformálního posezení. Odborný program bude navíc pokračovat i v úterý 1. 3. 2011 přednáškou a tématickými exkurzemi.

PROGRAM: (s návrhy svých příspěvků se prosím obracejte na Jiřího Bláhu, tel. 736 609 438, roofs@roofs.cz)
Pondělí 28. 2. 2011
13:00-14:00  NTM: odborný program – zprávy, aktuality a novinky reflektující dění v oboru
14:00-15:00  NTM: jednání valné hromady SpSHP: návrhy na členství, členské příspěvky, prodej publikací.  Hlavní body jednání: Zpráva o činnosti sdružení v roce 2010, aktuální stav členské základny, změny v radě sdružení, přehled aktivit chystaných na rok 2011, moderovaná diskuze, různé…
15:00-16:00 NTM: delší přestávka na kávu a hovory v kuloárech, na kterou naváže prohlídka expozice  architektury a stavitelství s výkladem ředitele tohoto oddělení NTM, Martina Ebela
16:00-17:30  NTM: odborný program (Zuzana a Jiří Syrových: Aktuální možnosti integrovaného informačního systému památkové péče; František R. Václavík: Raumbuch – příklad využití metody prostorové identifikace nálezů při práci na SHP; Kamil Podroužek: Virtuální reality – zkušenosti se skenováním kostela sv. Floriána v Krásném Březně)
17:30-19:30  večeře a přesun do Klubu za starou Prahu, Mostecká 56/1, Praha – Malá Strana
Alternativně 17:30 Muzeum hl. města Prahy: přednáška Petra Chotěbora Evropské analogie k českým tvrzím
(zde nutno počítat s cca 15 min. na přesun MHD z Letné na Poříčí)
19:30-23:00 Juditina věž Karlova mostu, horní salónek – neformální pracovní večer s promítáním zajímavých nálezů, situací, kuriozit, technologických a řemeslných detailů, ukázek z ikonografických pramenů, diskuze o interpretacích a výměna zkušeností

Úterý 1. 3. 2011
09:00-10.00       Šítkovská vodárenská věž (výstavní síň Mánes): exkurze s komentářem Michala Panáčka  o možnostech interpretace stop po opracování kamene; barokní krov a stopy opracování dřeva
10:30-12:30 Muzeum Karlova mostu: přednáška Petra Růžičky o právě dokončeném průzkumu středověkého krovu Staroměstské mostecké věže a o jeho geometrické analýze. Debata  o možnostech prezentace výsledků stavebněhistorických průzkumů nad modely v muzeu
12:30-14:00  tři mostecké věže Karlova mostu: exkurze s výkladem Petra Růžičky, Michala Patrného, Jana Beránka a Michala Panáčka.

PoPrednaska-Ruzicka_01-03-11zvánka na valnou hromadu v PDF->

Pozvánka na úterní přednášku Petra Růžičky v PDF->

Napsat komentář