Procházka opočenským letohrádkem „těsně před dokončením SHP“ 18. 5. 2011

P1160812Vážené kolegyně a kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na pracovní prohlídku s diskusí o poznatcích z právě dokončovaného průzkumu zámeckého letohrádku v Opočně.

Letohrádek v zahradě opočenského zámku vznikl na počátku 17. století, nedlouho po převzetí panství Janem Rudolfem Trčkou z Lípy. V českém prostředí výjimečná stavba byla inspirována císařským letohrádkem v pražské Bubenči, v 18. století byla přestavěna na sídlo polesného a kolem roku 1823 klasicistně upravena. S vývojem této stavby jsme Vás již seznámili na loňské konferenci v Olomouci, ale na vlastní oči je to lepší… Pokračování textu Procházka opočenským letohrádkem „těsně před dokončením SHP“ 18. 5. 2011

Příjem příspěvků na konferenci Sakrální architektura ukončen

Vážení kolegové a kolegyně,
zasílání příspěvků na 10. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu s tématem „Sakrální architektura“ je již uzavřeno. Avšak stále je možné se přihlásit k účasti bez příspěvku nebo s prezentací na posteru a to nejpozději do 27. 5. Míst je stále dostatek. Program konference a anotace jednotlivých příspěvků budou zvěřejněny na začátku příštího týdne.

Přejeme hezké jarní dny!

Pořadatelský tým

Přihláška a tiskoviny pro 10. konferenci SHP – Sakrální architektura

Závaznou přihlášku a další tiskoviny k 10. konferenci stavebněhistorického průzkumu: “Sakrální architektura“  Jindřichův Hradec, zámek, 7. – 10. června 2011 naleznete nově na našich specializovaných stránkách!

Vstupní informace: Letní dílna Lipnice n.S. 2011

titul_resize

Podrobné informace, program a závazná přihláška k účasti

Státní hrad Lipnice je významným dokladem byť jen torzálně dochovaného feudálního sídla vyšší šlechty s bohatým stavebním vývojem a poměrně dobře zachovaným fondem kamenických stavebních článků – ostění dveří, oken, armování zdiva a arkád. Podrobnější poznání těchto prvků z pohledu technologie výroby, morfologie, vázanosti na stavební etapy významně posunuje poznání o tomto objektu a jeho místě v kontextu středověké architektury.

Torzálnost a přístupnost konstrukcí předurčuje Lipnici k využití objektu jako rozsáhlého učebního materiálu, kde je možné testovat řadu dokumentačních technik a rozšiřovat znalectví v oboru historických konstrukcí a technologií. Pokračování textu Vstupní informace: Letní dílna Lipnice n.S. 2011

Letní dílna Lipnice nad Sázavou 2011 – Kámen, zdivo, stavba

titul_resizeNaším cílem je umožnit zájemcům zabývajícím se dokumentací, stavebněhistorickými průzkumy a obecně výzkumem hmotných nemovitých kulturních památek profesní rozvoj ve svém oboru. Stane se tak formou intenzivního vícedenního setkání, jehož náplní budou jak praktické dokumentační a průzkumové činnosti, tak i výměna zkušeností a rozvoj teoretických znalostí. Dojde k vytvoření platformy, jež nabídne praktické vzdělávání v oboru průzkumu a dokumentace, podobně jako tradiční a velmi úspěšná Letní dílna Sudkův Důl věnovaná historickým krovům.

Letošní dílna bude zaměřena na oblast průzkumu a dokumentace kamenických článků, rozpoznání a dokumentaci technologie opracování, metodických aspektů katalogizace prvků. Doplňkově bude možné rozšířit zkušenosti v oblasti stavební obnovy torzální architektury (novodobé zásahy na hradě) a v oblasti dokumentace historických krovů.

Více se dozvíte na specializovaných stránkách –>

Hostinné – děkanský kostel Nejsvětější Trojice – prezentace průzkumu a diskuse

HOSTINNe_pozvanka

Vážení přátelé, kolegové,
dovoluji si Vás pozvat na pracovní prohlídku s diskusí o poznatcích z průzkumu kostela
Nejsvětější Trojice v Hostinném v Podkrkonoší.

Kostel Nejsvětější Trojice je stavbou raně gotického původu, přestavovanou v několika
etapách vrcholné a pozdní gotiky, Pokračování textu Hostinné – děkanský kostel Nejsvětější Trojice – prezentace průzkumu a diskuse

Pozvánka na 12. valnou hromadu sdružení – aktualizovaný program!

pozvanka_VH_2011_v16-02

Vážení a milí členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum,
dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, která se uskuteční v pondělí  28. 2. 2011, v sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.
Podobně jako v loňském roce jsme se rozhodli i letos naše jednání obohatit o pásmo krátkých odborných příspěvků a aktualit z oboru. Pro ty z vás, kteří se budou moci v Praze zdržet, je tentokrát navíc připraveno  večerní setkání nad zajímavými nálezy, s možností videoprojekce i neformálního posezení. Odborný program bude navíc pokračovat i v úterý 1. 3. 2011 přednáškou a tématickými exkurzemi.

Pokračování textu Pozvánka na 12. valnou hromadu sdružení – aktualizovaný program!