14. konference SHP – Roubené a hrázděné konstrukce historických staveb – Loket 16. – 19. 6. 2015

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum Vás srdečně zve na další 14. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu

ROUBENÉ A HRÁZDĚNÉ KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB

 

kterou pořádá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Lokti a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, Filozofickou fakultou a za podpory Města Loket a Krajského úřadu Karlovarského kraje

 

ve dnech 16. – 19. června 2015 na hradě v Lokti

pdfico Pozvánka v Pdf

wordico Přihlášky v Rtf

pdfico Přihlášky v Pdf

Téma a cíl konference:

Jedním z nejstarších materiálů, který si lidé ke stavbě osvojili, je dřevo.Oblíbenost dřeva byla dána jeho širokou dostupností a výbornými konstrukčními vlastnostmi, jako je pevnost, pružnost a především snadná opracovatelnost. Nespornou výhodou dřeva je i to, že se jedná o surovinu obnovitelnou a snadno druhotně použitelnou. Ve stavitelství dřevo našlo uplatnění prakticky všude. Bylo používáno na nosné i nenosné konstrukce, na povrchy a samozřejmě i ke zhotovení většiny nástrojů, složitějších mechanických strojů nebo rozličného a vybavení.

Předmětem konference jsou roubené a hrázděné konstrukce historických staveb. Zejména jde o konstrukční, technologickou nebo řemeslnou problematiku tohoto tématu. Příspěvky by měly mít primární zaměření na otázky řemeslného provádění a konkrétního použití těchto konstrukcí u daných staveb a z toho vyplývajících ojedinělých či podnětných poznatků pro tvar prvku, konstrukce, dispoziční nebo funkční řešení stavby, anebo způsob jejího užívání. Nemělo by se jednat o obecné představování staveb postavených z těchto konstrukcí. Výjimkou jsou ojedinělé a výjimečné příklady jejich použití či dochování u druhů staveb, kde se jinak nevyskytují. Vítány jsou zejména projevy ve vyšších formách staveb a architektury (tvrze, hrady, zámky, kostely, kláštery, městské domy, městské paláce, technické stavby), ale při dodržení výše zmíněných předpokladů jsou přijímány i příklady z vesnického obytného a hospodářského stavitelství. Žádána je přidaná konkrétní informační hodnota vážící se k té které dané konstrukci určité stavby, nebo syntéza širších poznatků charakterizujících specifický způsob technologického a funkčního řešení ve zkoumaném teritoriu, nebo u sledovaného druhu staveb. Téma se váže i k bezprostředně souvisejícím vizuálním řešením těchto konstrukcí, nebo materiálům používaných v jejich skladbě, či při jejich vytváření. Samozřejmostí jsou i archivní nebo historické údaje k poznání jejich použití v historickém stavitelství a doklady o jejich existenci získané z archeologických výzkumů.

 

Organizační informace:

Konference se bude konat v rytířském sále na hradě v Lokti ve dnech 16. – 19. 6. 2015. Závaznou přihlášku k účasti na konferenci, přihlášení příspěvku a formulář k objednání ubytování lze stáhnout z webu Sdružení pro SHP www.svornik.cz. Podrobný program konference bude zveřejněn do 31. května 2015.

 

Konferenční poplatek:

Poplatek činí 1700,- Kč (studenti 850,- Kč), jednodenní účast 700,- Kč. Členové Sdružení pro SHP a přednášející mají jednorázovou slevu 200,- Kč (platí i při jednodenní účasti, slevy se nesčítají). Poplatek zahrnuje účast na konferenci, konferenční materiály, občerstvení, poplatky během exkurze. Poplatek nezahrnuje ubytování, stravování a dopravu na konferenci.

 

Ubytování a stravování:

Účastníkům přihlášeným do 20. dubna 2015 bude ubytování zajištěno v místě konání konference v cenové relaci od 300,- do 600,- Kč. Z důvodu omezených ubytovacích kapacit během turistické sezóny, není po uvedeném datu možné ze strany organizátora ubytování zajistit! Obědy a večeře si zajistí každý účastník sám. V blízkém centru města funguje několik restaurací v různých cenových relacích. Snídaně individuální – možnost objednání v ubytovacím zařízení.

 

Informace pro přednášející:

Maximální délka referátu je 15+5 minut (15 minut referát, 5 minut diskuse). V odůvodněných případech obsáhlejších přehledových příspěvků lze s organizátory konference předjednat prodloužení časového prostoru. Přihlášku referátu s krátkou anotací vystihující podstatu příspěvku nutno zaslat do 24. května 2015 na níže uvedenou e-mailovou adresu.

 

Přihlášky na konferenci, přihlášky příspěvků, dotazy:

Posílání přihlášek na konferenci a přihlášek příspěvků, organizační a programové zajištění – Jakub Chaloupka, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti, Kostelní 81, 357 33 Loket, +420724811655, email: loket-prihlasky@seznam.cz

V období od 26. března do 6. dubna se s případnými dotazy ohledně přihlášek a ubytování obracejte na Jindřišku Ratajovou, tel.: 724 331 353

Napsat komentář