Pozvánka na 16. Valnou hromadu Sdružení pro SHP

Vážení a milí členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum,

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, která se uskuteční ve čtvrtek 26. února 2015 od 14:00 hod, v promítacím sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.

Jako již tradičně, i v tomto roce bude naše jednání obohaceno o odborný program, složený z tématické exkurze a aktualit z oboru. S dotazy k dopolední exkurzi se prosím obracejte na kolegu D. Otáhala, +420723777610, david.otahal@volny.cz.

Pozvánka v PDF

Program:

10:00–12:00  Místodržitelský letohrádek, Stromovka , Praha – Bubeneč

Prohlídka budovy s výraznými zbytky významné pozdně gotické podoby s komentářem autorů probíhajícího průzkumu fasád Kateřiny Kroulíkové a Davida Otáhala.

Zajištění exkurze je ještě v jednání – bude potvrzeno do 20. 2. 2015

12:00–14:00 Přestávka na oběd a přesun

14:00-16:30 sál NTM: Program valné hromady

  • Odběr autorských a recenzních sborníků Svorník 12/2014
  • Kontrola a zaplacení členských příspěvků

14:00 Zahájení, rekapitulace činnosti za rok 2014

  • Zhodnocení 13. konference SHP „Otisk života v historických stavbách“ ve Slaném 2014
  • Informace o 14. konferenci SHP „Roubené a hrázděné konstrukce historických staveb“ v Lokti 2015
  • Zhodnocení pořádaných workshopů a seminářů: Letní dílna OPD a SHP Vižňov 2014, Dokumentace a průzkumy historických krovů Domažlice 2014, Archeologické a stavebněhistorické poznání města Pardubic.
  • Informace o vydání 12. sborníku Svorník 12/2014 „Historické zdivo“
  • Hospodaření sdružení, stav členské základny, přijímání nových členů

15:00-15:30 Přestávka

15:30 K aktuálním otázkám oboru

  • D. Otáhal, J. Varhaník: Rekapitulace posledního vývoje a aktuální informace k projednávání návrhu nového památkového zákona
  • Diskuse, různé

Za radu Sdružení pro SHP

Kamil Podroužek, starosta

Napsat komentář