Omítková dílna – Cheb – pondělí 18. až sobota 23. května 2020

Náplní dílny je omítnutí stěn přístřešku s chlebovou pecí, jehož střechu nese zmenšená replika pěti příčných vazeb nejstaršího krovu v ČR postaveného nad presbytářem františkánského kostela Zvěstování Panny Marie v Chebu v roce 1319. Replika krovu byla vyrobena jako ukázková konstrukce v rámci veřejné tesařské dílny v roce 2019.

Přístřešek s chlebovou pecí.

V rámci zachování koncepční a řemeslné integrity stavby je cílem vytvořit také omítky jako materiálovou a vizuální repliku autentických omítek ze stejné doby, zachovaných na františkánském kostele. V ploše před ústím chlebové pece bude zároveň vytvořen vzorek lité maltové podlahy podle historických vzorů.

Organizační a další podrobnosti pro účastníky: