Inventura památkové péče

Diskusní setkání k aktuálním otázkám oboru ve vztahu k současné právní úpravě a základním východiskům možného budoucího návrhu nového památkového zákona. Pátek 1. prosince 2017, fakulta architektury ČVUT Praha, 9:30 hod, posluchárna 152.

Pozvánka a program ke stažení

Napsat komentář