Podrobný program konference SHP „Hrady a tvrze v širších souvislostech“

Vše o konferenci naleznete zde

16. specializovaná konference stavebněhistorického průzkumu
HRADY A TVRZE V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH
Kroměříž, Arcibiskupský zámek, 20. – 23. června 2017

PROGRAM KONFERENCE

okruhy: Hrady a tvrze v historické sídelní struktuře – Každodenní život na tvrzích a hradech – Možnosti moderních technologií při odborné dokumentaci – Aktuální výsledky průzkumů jednotlivých lokalit

úterý 20. června 2017

10.00 – 12.00 prezence

12.00 – 12.30 slavnostní zahájení konference

Sekce A: Úvodní blok
předseda sekce: Miroslav Plaček

12.30 – 13.00 Miroslav Plaček: Pokrok v poznávání opevněných sídel nezastaví ani slepé uličky

13.00 – 13.30 Pavel Bolina – Dušan Cendelín: Z problematiky vztahu hradů a dálkových komunikací na Moravě

13.30 – 14.00 Vladislav Razím: K problematice počátků vrcholně středověkých hradů v českých zemích

14.00 – 14.30 Jiří Varhaník: Aktivní obrana hradu ve středověku

14.30 – 15.00 Petra Dohnalová: Kaple moravských hradů

15.00 – 15.30 PŘESTÁVKA


Sekce B: Možnosti moderních technologií při odborné dokumentaci

předseda sekce: Michal Šimkovic

15.30 – 15.55 Pavel Hlavenka – Jiří Vidman: Hrad Oheb – kombinace digitálních technologií při dokumentaci torzální architektury

15.55 – 16.20 Pavel Hlavenka –  Jiří Vidman: Dokumentace interiérů památkových objektů – nové možnosti digitální fotogrammetrie

16.20 – 16.45 Zdeněk Poloprutský: Zpracování výkresové měřické dokumentace z dat laserového 3D skenování

16.45 – 17.10 Petr Sokol: Přimda – nové průzkumy, dokumentace a interpretace

17.10 – 17.30 PŘESTÁVKA

17.30 – 19.00 exkurze: Kroměříž – Arcibiskupský zámek / kostel sv. Mořice

individuální program

 

středa 21. června 2017

sekce C: Aktuální výsledky průzkumů jednotlivých lokalit

předseda sekce: Radim Vrla

08.30 – 08.55 Milan Sýkora: Hrady doby vlády krále Jana Lucemburského v severozápadních Čechách

08.55 – 09.25 Michal Šimkovic: Nové poznatky o stavebnom vývoji hradu Brekov

09.25 – 9.50 Jan Beránek: Kunštát u Boskovic – vývoj a proměny panského sídla

09.50 – 10.20 Jan Štětina: Hrad Boskovice. Přehled vývoje hradního komplexu

 

10.20 – 10.40 PŘESTÁVKA

10.40 – 11.05 Miroslav Dejmal a kol.: Průzkum hradu Holoubku

11.05 – 11.35 Michal Šimkovic – Tomáš Janura: Hrad Slanec v stredoveku

11.35 – 12.05 Michal Šimkovic – Miroslav Matejka  – Michal Čajka –  Tomáš Janura: Renesančný palác Juraja Turza na Oravskom hrade

12.05 – 13.30 OBĚD

předseda sekce: Tomáš Karel

13.30 – 14.00 Petr Vitula: Stavební vývoj hradu Veveří ve světle záchranných a zjišťovacích výzkumů po roce 2000

14.00 – 14.30 Miroslav Matejka – Peter Horanský – Filip Jaššo – Martin Varga: Hrad Uhrovec – výsledky čiastkových pamiatkových výskumov v dvoch objektoch hradného jadra (hospodársky trakt, suterén severovýchodného paláca)

14.30 – 15.00 Jiří Havlice: Středověký systém rozvodu vody na hradě v Nových Hradech, okr. České Budějovice

15.00 – 15.30 František Kolář – Petra Kaniová – Michal Zezula: Nová zjištění k problematice městského hradu v Bílovci

15.30 – 16.00 Ivan Gojdič: Stavebno–historický vývoj a perspektívy zámku v Hlohovci

16.00 – 16.30 PŘESTÁVKA

16.30 – 18.00 exkurze: Kroměříž – Arcibiskupský zámek / kostel sv. Mořice

19.00 – 23.00 společenský večer: Restaurace Pod starou knihovnou, Kollárova 528/1, Kroměříž

 

čtvrtek 22. června 2017

sekce C: Aktuální výsledky průzkumů jednotlivých lokalit

předseda sekce: Jiří Varhaník

08.30 – 08.55 Lucie Augustinková: Slezskoostravský hrad

08.55 – 09.20 Václav Kolařík – David Merta: Horní tvrz v Kestřanech

09.20 – 09.45 Tomáš Karel: Svinná – atypické (?) řešení brány tvrze

09.45 – 10.10 David Otáhal – Miroslav Nový: Nové poznatky o děčínském hradu

10.10 – 10.35 Jiří Slavík: Vízmburk – výpověď architektonických článků

10.35 – 10.50 PŘESTÁVKA

 

Sekce D: Hrady a tvrze v historické sídelní struktuře
předseda sekce: Michael Rykl

10.50 – 11.15 Dalibor Janiš: Hrady a tvrze na biskupském panství Kelč (k problematice sídel nižší služebné šlechty ve středověku)

 

11.15 – 11.40 Ivan Peřina: Hrad Karlsfried jako Talsperre (?) a problematika údolních uzávěrových zdí v Čechách

11.40 – 12.10 Pavel Šimeček: K interpretaci některých terénních útvarů v areálech hradů a jejich okolí

12.10 – 13.30 OBĚD

13.30 – 14.00 Zdeněk Štaffen – Radim Vrla: Zánik hradu Starého Světlova

 

14.00 – 14.25 Vratislav Zíka – Jiří Kacetl: Rekonstrukce středověké podoby Znojemského hradu a jeho vliv na počátky města

14.25 – 14.50 Jitka Štáblová: Hrady na Šumpersku

14.50 – 15.15 Ondřej Hnilica – Petra Hnilicová – Anna Hamrlová: Tvrz v Knínicích (okr. Jihlava) s přihlédnutím k její adaptaci na jezuitskou rezidenci?

15.15 – 15.45 Karel Kučera: Hrady ve světě

15.45 – 16.15 PŘESTÁVKA

 

Sekce E: Každodenní život na tvrzích a hradech + různé

předseda sekce: Jan Štětina

16.15 – 16.40 Lenka Křesadlová: Zahrady v areálech středověkých hradů

16.40 – 17.05 Radka Behenská: Hospodářské zázemí drobného šlechtického sídla 16. století ve světle register Jana Jeníška z Újezda a na Svrčovci (okr. Klatovy)

17.05 – 17.30 Michael Rykl: Tvrz jako sýpka a sýpka jako tvrz

17.30 – 17.55 Petr Sokol: Život po životě? Rozhledny na hradních zříceninách?

 

17.55 – 18.30 PŘESTÁVKA

 

18.30 – 20.30 komentovaná prohlídka v kroměřížské Květné zahradě + kulturní vložka v Rotundě

individuální program

 

pátek 23. června 2017 – exkurze s odborným výkladem

(hrad Buchlov a tvrz v Kurovicích)

V případě většího zájmu budou realizovány 2 trasy v opačném pořadí (autobus a osobní auta):

 

  1. trasa:

9.00 – 10.00 přesun na hrad Buchlov

10.00 – 12.00 prohlídka Buchlova

12.00 – 13.30 oběd

13.30 – 14.30 přesun do Kurovic

14.30 – 17.00 prohlídka tvrze v Kurovicích

17.00 – 17.30 přesun do Kroměříže

  1. trasa:

9.00 – 9.30 přesun do Kurovic

9.30 – 12.00 prohlídka tvrze v Kurovicích

12.00 – 13.30 oběd

13.30 – 14.30 přesun na hrad Buchlov

14.30 – 16.30 prohlídka Buchlova

16.30 – 17.30 přesun do Kroměříže

 

Postery:

Miroslava Cejpová: Poznámky k památkové péči o hrady (nástin vývoje pohledu památkové péče na opravy, rekonstrukce a prezentace hradů)

Miroslava Cejpová – Zdeněk Poloprutský: Hrady se zemním opevněním na území Pardubického kraje

Ondřej Hnilica – Petra Hnilicová – Anna Hamrlová: Tvrz v Knínicích (okr. Jihlava) s přihlédnutím k její adaptaci na jezuitskou rezidenci? (poster i příspěvek)

Tomáš Karel: Svinná – atypické (?) řešení brány tvrze (poster i příspěvek)

Zdeněk Poloprutský: Zpracování výkresové měřické dokumentace z dat laserového 3D skenování (poster i příspěvek)

Alena Rákosníková: Problematika dodatečné zástavby příkopu opevněného objektu na příkladu tvrze ve Dřevčicích (PH)

Lenka Šabatová: Nová zjištění z průzkumů hradu Cornštejna

 

Napsat komentář