Pozvánka na přednášku Jiřího Škabrady „Lidová architektura Broumovska“

Římskokatolická farnost – děkanství v Broumově a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice si Vás dovoluje pozvat na přednášku prof. Ing. arch. Jiřího Škabrady, CSc., architekta, specialisty na historickou architekturu a stavební konstrukce, pedagoga Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice
„Lidová architektura Broumovska“
statky broumovského typu – selské baroko – historické stavební konstrukce, krovy a materiály
Přednáška se koná v pondělí 20. května 2013 od 19:00 v prostorách bývalé Kreslírny broumovského kláštera v Broumově.
Přednáška je součástí semináře připraveného ve spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a probíhajícího na Broumovsku ve dnech 20.-22. května 2013. Účastníci semináře si budou moci detailně prohlédnout architektonické památky na Broumovsku, seznámit se s jejich historií a současným stavem.
Seminář je součástí projektu „Pro život kostelů Broumovska“, jehož cílem je obnova broumovské skupiny kostelů.

Římskokatolická farnost – děkanství v Broumově a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice si Vás dovoluje pozvat na přednášku prof. Ing. arch. Jiřího Škabrady, CSc., architekta, specialisty na historickou architekturu a stavební konstrukce, pedagoga Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice

„Lidová architektura Broumovska“

statky broumovského typu – selské baroko – historické stavební konstrukce, krovy a materiály

Přednáška se koná v pondělí 20. května 2013 od 19:00 v prostorách bývalé Kreslírny broumovského kláštera v Broumově.

Přednáška je součástí semináře připraveného ve spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a probíhajícího na Broumovsku ve dnech 20.-22. května 2013. Účastníci semináře si budou moci detailně prohlédnout architektonické památky na Broumovsku, seznámit se s jejich historií a současným stavem.

Seminář je součástí projektu „Pro život kostelů Broumovska“

pozvánka v PDF

Napsat komentář