12. Valná hromada sdružení – pozvánka na 28. 2. 2011

Rada sdružení srdečně zve všechny členy na 12. Valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum. Uskuteční se v pondělí 28. února 2011 v konferenčním sále NTM v Praze Holešovicích. Program jednání a doprovodný program bude v nejbližších dnech doplněn.

Žatecká sladovna – prezentace průzkumu

zartec_sladovna

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Srdečně Vás zveme na odborné pracovní setkání, které se uskuteční v Žatci dne 22.10.2010 (pátek) od 10:30 hod. Místem konání bude dům č. p. 356 v Masarykově ulici, původem renesanční sladovna ze 16. století, kde v současné době probíhají doplňkové práce na stavebněhistorickém průzkumu.

Program setkání:

V prvé řadě bychom Vás rádi formou komentované prohlídky seznámili přímo na místě s touto bezpochyby cennou stavbou. Následně bychom s Vámi rádi prodiskutovali některé otázky spojené jak se stavebněhistorickým vývojem objektu, tak s jeho fungováním (především v dobách, kdy sloužil pro sladovnický provoz). Diskuze bude probíhat přímo na místě samém a poté v pivovaru Pod Věží.

Je třeba předem upozornit, že dům v současné době prochází rekonstrukcí, takže se budeme ve ztížených podmínkách pohybovat po staveništi. Doporučujeme pevnou obuv, popř. helmu.

Na Vaši účast se těší

Mgr. Lucie Radová – NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem / Mgr. Miroslav Nový – zpracovatel SHP

Původní pozvánka ke stažení: zatec_sladovna_pozvanka.doc

Odborná komise k archeologickému a stavebně historickému průzkumu na zámku v Děčíně

Vážené kolegyně, vážení kolegové

Dovolujeme si Vás pozvat na odbornou komisi k právě realizovanému archeologickému a stavebně historického průzkumu na zámku v Děčíně.

Komise se uskuteční v pátek 1. 10. 2010 v  10:30. Předmětem komise bude diskuse nad odhalenými relikty paláce, jenž tvořil zástavbu jižní části horního hradu. Těšíme se na Vaši účast!

Mgr. Petr Lissek, Mgr. David Otáhal

Originál pozvánky

Od ležaté stolice k Rankovu krovu ….

Pozvanka_CpK_obr

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. a Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně srdečně zvou na jarní odborně metodické setkání na zámku v Čechách pod Kosířem (okr. Prostějov)

.

TÉMA SETKÁNÍ:
„od ležaté stolice k Rankovu krovu během 20-ti let na jedné stavbě, aneb pět konstrukčních systémů na pěti křídlech zámku“

KDY:
v pátek 9. dubna 2010 od 10:00 (sraz před zámkem)

PROGRAM:
10:00 – 11:30 prohlídka jednotlivých krovů zámku s odborným výkladem k širším stavebněhistorickým souvislostem a k připravované památkové obnově (k vidění pět různých krovových konstrukcí, sanační

zásahy z minulosti, sondy do stropních konstrukcí s překládanými deskovými záklopy, restaurátorskésondy v interiérech zámku) 11:30 – 12:30 ukázka použití přístrojové diagnostiky vhodné pro stavebně-technické průzkumy

12:30 – 14:00 oběd
Od 14:00 návštěva muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem s výkladem jeho ředitele, pana Václava Obra www.historickekocary.cz

KONTAKTY:
Michal Kloiber
Tel.: 608 466 122
kloiber@atlas.cz

Jiří Bláha
Tel.: 736 609 438
roofs@roofs.cz