Program 14. specializované konference SHP „Roubené a hrázděné konstrukce historických staveb“

 

Program ke stažení zde

 ÚTERÝ 16. června 2015

10:00 – 13:00    prezence

13:00 – 13:30    Slavnostní zahájení konference

 

Sekce typologie roubených a hrázděných konstrukcí

Předsedající: Ing. arch. Jan Pešta

13:30 – 14:10     Zeman, Lubomír    Hrázděné konstrukce v severozápadních Čechách – úvodní referát

14:10 – 14:35    Ebel, Martin    Roubené a hrázděné stavby – právní aspekty jejich tolerování

14:35 – 15:00    Kolka, Miroslav – Peřina, Ivan    K vývoji hrázděné konstrukce v severních Čechách. Hrázděná konstrukce v 17. století na příkladech ze severních Čech

15:00 – 15:20    přestávka

15:20 – 15:45    Podroužek, Kamil    Proměny hrázděné konstrukce od 17. do 20. století na příkladech ze severozápadních Čech

15:45 – 16:10    Augustinková, Lucie    Několik příkladů hrázděných konstrukcí ze Severní Moravy a Slezska

16:10 – 16:35    Koudelová, Jana    Společné znaky roubených objektů v prostoru Ostravska a Karvinska. Zamyšlení nad stavební tradicí Těšínska

16:35 – 17:00    Černý, Zbyněk – Zeman, Lubomír    Hrázděné konstrukce ve stylu secese a heimatstill

17:00 – 17:20    přestávka

17:20 – 17:45    Kyncl, Tomáš – Kyncl, Josef – Rybníček, Michal – Kolář, Tomáš – Čejková, Alžběta

Dendrochronologické datovaní roubených a hrázděných konstrukcí v ČR (1989 – 2014)

17:45 – 18:05    Syrová, Zuzana – Syrový, Jiří    Roubené konstrukce v Alpách a jižní a západní Evropě

18:15 – 19:00    exkurze – kostel sv. Václava + kulturní vložka

 

STŘEDA 17. června 2015

Sekce technologické a konstrukční charakteristiky a obnova roubených a hrázděných konstrukcí

Předsedající: Mgr. Michal Panáček

9:00 – 9:25    Veselý, Jan    Některé konstrukční zvláštnosti roubených obytných domů na Sedlčansku a jejich stavebněhistorické souvislosti

9:25 – 9:50    Zeman, Lubomír – Chaloupka, Jakub    Výplně hrázděných konstrukcí

9:50 – 10:15    Varhaník, Jiří    K účelu kapes po dřevěných konstrukcích na klášterním kostele v Panenském Týnci

10:15 – 10:40    Polášek, Marek    Dřevo dříve a nyní – změnila se kvalita dřeva nebo my?

10:40 – 11:00    přestávka

11:00 – 11:25    Růžička, Petr    Skutečná funkce a technické parametry rybinovitého přeplátování v hrázděných konstrukcích

11:25 – 11:50    Růžička, Petr    Projektový návrh rekonstrukce hrázděného patra gotické věžové tvrze v Tiché (okr. Český Krumlov)

11:50 – 12:15    Holeček, Josef – Holeček, Josef    Oprava statického poškození roubené stěny „oboustranným bočním tlakem“

12:15 – 12:40    Subbotina, Liubov    Rekonstrukce historických staveb z masivního dřeva. Obnova architektonického celku na ostrově Kiži (severní Rusko)

 

12:40 – 14:10    oběd

 

Sekce roubené a hrázděné konstrukce v historických stavbách

Církevní stavby

předsedající: doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

14:10 – 14:35    Konůpek, Jan    Užití hrázděné konstrukce v rámci kostelní stavby na příkladech z Lubského újezdu

15:00 – 15:25    Nový, Miroslav – Nová, Eliška    Hrázděná zvonice v Církvicích (okr. Ústí nad Labem)

15:25 – 15:50    Horák, Jan    Trojrozměrný model zaniklé zvonice u kostela sv. Antonína Paduánského v Milešově (okr. Litoměřice)

15:50 – 16:10    přestávka

Měšťanské domy

předsedající: doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

16:10 – 16:35    Hanzlíková, Hana    Hrázděné a dřevěné konstrukce v objektech bloku Pluhových domů v Horním Slavkově

16:35 – 17:00    Otáhal, David    Dům č. p. 298 v Kutné Hoře

17:00 – 17:25    Falta, Jan    Roubené a hrázděné konstrukce v „omítce“ na příkladu vily arch. Pažouta v Hradci Králové

17:35 – 19:00    exkurze – Jan Anderle    Komentovaná prohlídka hradu Loket

20:00 – 23:00    hrad Loket – posezení s hudbou, jídlem a pitím

 

ČTVRTEK 18. června 2015

Hrady, tvrze a zámky

Předsedající: Mgr. Lubomír Zeman

9:00 – 9:25    Karel, Tomáš    Velká věž hradu Švihova a doklady jejích dřevěných konstrukcí

9:25 – 9:50    Karel, Tomáš – Chaloupka, Jakub    Hartenberg – příběh zmizelé stěny

9:50 – 10:15    Rykl, Michael    Roubení na tvrzích v Cuknštejně a Sudkově Dole z doby kolem roku 1490. Funkce, souvislosti, proměny

10:15 – 10:35    přestávka

10:35 – 11:00    Peřina, Ivan    Hrázděné patro nad kaplí zámku Hrubý Rohozec

11:25 – 11:50    Panáček, Michal    Nález dřevěné příčky v renesančním zámku v Horní Libchavě (okr. Česká Lípa)

11:50 – 12:15    Bláha, Jiří    Hrázděné stěny v podkrovích českých a moravských zámků

 

12:15 – 13:45    oběd

 

Technické a fortifikační stavby

Předsedající: Mgr. Lubomír Zeman

13:45 – 14:10    Haviarová, Michaela – Haviar, Tomáš – Suchý, Ľubor    Vodárenská veža „Machina hydraulica“ v Prešove (dnes budova KUMŠT) a nález unikátnej časti hrázdenej konštrukcie z 2. polovice 16. storočí

14:10 – 14:35    Varhaník, Jiří – Kyncl, Tomáš    Pozůstatky hradebního ochozu na hradě Švihově

14:35 – 15:00    Šeda, Bohdan – Václavík, František R.    Kranz raubený z pravého dobrého a jadrného dubí udělaný

15:00 – 15:25    Fuksa, Ivan    Roubené a hrázděné konstrukce v boji proti Prusům 1866

15:25 – 15:40    ukončení přednáškové části konference

16:00 –     vycházka po Lokti a okolních stezkách, individuální program

 

Postery

Ďurian, Karol    Drevený mlyn v Dvorci nad Turcom, príklad kombinácie zrubovej a rámovej konštrukcie

Javorský, David    Hrázděná konstrukce ochozového patra kostelní věže kostela sv. Michaela v Jistebnici (okres Tábor)

 

 

PÁTEK 19. června 2015

Odborná exkurze

8:00 – 8:10    cesta Loket – statek Bernard (obec Královské Poříčí)

8:10 – 8:30    prohlídka statku Bernard

8:30 – 9:10    cesta Královské Poříčí – Ostroh (obec Poustka)

9:10 – 9:50    prohlídka kostela sv. Wolfganga

10:00 – 11:00    prohlídka hradu Seeberg

11:00 – 12:30    oběd v Ostrohu

12:30 – 13:00    cesta Ostroh – Salajna

13:00 – 14:30    prohlídka VPZ Salajna – haltýř, kaplička, mlýn č.p. 8

14:30 – 14:50    cesta Salajna – Cheb

14:50 – 16:30    MPR Cheb (bude upřesněno)

16:30 – 17:00    cesta Cheb Loket

17:00    Loket – konec exkurze

 

Přednášky se budou konat v „Rytířském sále“ na hradě Loket. Po celou dobu bude probíhat prodej sborníků Svorník a další odborné literatury.

Změna programu vyhrazena.

 

 

Napsat komentář