Aktuální stav zpracování metodik stavebněhistorického průzkumu zajišťovaných Národním památkovým ústavem

Po přípravných fázích v roce 2013 se v současné době dokončují rukopisy celkem šesti metodik z oblasti stavebněhistorických průzkumů a dokumentace, jejichž garantem je NPÚ. V následujícím přehledu jsou uvedeny jejich názvy i zodpovědní autoři. Přibližně v průběhu dubna až května 2014 se předpokládá veřejné zpřístupnění jejich rukopisů pro připomínky a doplnění. Výsledné texty by měly být vydány tiskem do konce roku 2014.

Stav rozpracování jednotlivých textů se však liší, proto se mohou již v tuto chvíli zájemci o seznámení s konkrétními metodikami obracet přímo na jejich autory.

Seznam stavebněhistorických metodik zpracovávaných pod vedením NPÚ:

Metodiky, jejichž garantem zodpovědným za zpracování je Vladislav Razím

1) Jan Pešta: Metodika plošného průzkumu lidové architektury a venkovských sídel

2) František R. Václavík: Metodika průzkumu, dokumentace a inventarizace architektonických prvků

3) Alfréd Schubert (spolupráce Jakub Chaloupka): Průzkum, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů

4) Jan Veselý: Metodika měřické dokumentace historických staveb pro potřeby památkové péče

Rukopisy metodik byly vypracovány do konce roku 2013, nyní se pracuje na úpravě a dokončování rukopisů, konečné verze budou hotovy podle předpokladů v dubnu až květnu 2014. Pak nastane fáze připomínkování a zapracovávání doporučení, k dispozici budou rukopisy také členům Sdružení pro SHP. Po konečném schválení se počítá s vytištěním nejpozději do konce listopadu 2014.
Metodiky, jejichž garantem zodpovědným za zpracování je Jan Beránek

5) Jan Beránek a kol.: Komplexní metodika stavebněhistorického průzkumu

6) Ladislav Bezděk, Martin Frouz: Digitální a digitalizovaná fotodokumentace pro vědecké účely památkové péče

Pracovní verze metodiky na fotodokumentaci je spolu s dalšími informacemi k nahlédnutí na www.npu.cz/fotometodika. Struktura komplexní metodiky stavebněhistorického průzkumu byla na základě podnětů některých zpracovatelů a na základě diskusních setkání sestavena v roce 2013. Nyní se pracuje na dokončování rukopisu celkového textu, jehož konečná verze by měla být hotova do konce května 2014. Pak nastane fáze připomínkování a zapracovávání doporučení, rukopis bude k dispozici také členům Sdružení pro SHP. Po konečném schválení se počítá s vytištěním nejpozději do konce roku 2014.

Napsat komentář