Ještě ke konferenci Třebíč 2004 a ke konferencím obecně

Téma konference bylo vcelku vhodné pro pokus o aplikaci názoru, že specializovaná konference je určena specialistům, přičemž jednoduchým a logickým kritériem vstupu je aktivní účast – tedy přihlášení referátu. Tento názor je ale ve vedení sdružení menšinový, takže během přípravy byl „poředěn“ kompromisní myšlenkou rozdělení konference na výukovou a specializovanou část. Toto rozdělení se ale v definitivním programu do té míry ztratilo, že je většina účastníků zřejmě ani nepochopila. Výsledkem byl příliš dlouhý program a masová účast, která směrem k závěru obvyklým způsobem „tála“.

Na konferenci tudíž byla přítomna zhruba polovina lidí, která o jejím předmětu neměla takový základní přehled, aby mohla sledovat referáty s badatelskými přínosy. Těmto lidem ale program nakonec neposkytl ani rekapitulaci a upevnění základního přehledu, což je asi možné považovat za problém: při vysílání pracovníků (většinou z památkových ústavů) na konferenci s poměrně vysokým vložným hrálo bezpochyby hledisko doplnění zatím omezených vědomostí o důležitých konstrukcích svou roli.

Poučení a doporučení:

Nezapomenout, že existuje uvedená odlišnost názorů na účast pasivní části účastníků konferencí, přestože příští (dokumentační) téma není pro střet uvedených doktrín vhodné: to, že se má dokumentovat různými způsoby pokud možno vždy a všude, by mělo vnímat přinejmenším jako apel co nejvíce lidí, i když to sami aktivně dělat nebudou (v tomto ohledu snad nebudou peníze za jejich účast vyhozené).

Jiří Škabrada

Napsat komentář