9. konference SHP „Zámecký areál“ – Olomouc 8. – 11. června 2010

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum pořádá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, ú.o.p. v Olomouci a Arcidiecézním muzeem Olomouc 9. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu

ZÁMECKÝ AREÁL

Olomouc, sál Arcidiecézního muzea
8.–11. června 2010

pdfico Pozvánka v PDF

wordico Pozvánka v RTF

pdfico Přihlášky v PDF

wordico Přihlášky v RTF

Cíl a tematické okruhy konference:
Zámek – typ reprezentačního sídla společenských elit užívaný od raného novověku – náleží k nejznámějším typům historických stavebních objektů. Často má podobu velmi členitého areálu, jehož koncept nezřídka ovládá i širší krajinu. Vedle sakrálních staveb a středověkých hradů to jsou právě zámky, které dlouhodobě přitahují zájem jak odborníků různých profesí a zaměření, tak širší veřejnosti. Pokračování textu 9. konference SHP „Zámecký areál“ – Olomouc 8. – 11. června 2010