Odborně metodický den a exkurze ve Vranově nad Dyjí v pátek 19. října 2012 od 10:00

Jde o jednu z dalších příležitostí ukázat, že opravy historických krovů jsou v případě vhodně zvoleného dodavatele prací realizovatelné v prvotřídní kvalitě a s uměřenými náklady. Počet firem, které toto dokáží, se už dnes v ČR počítá na desítky, bohužel v praxi se stále ještě setkáváme se ztrátami způsobenými zcela nekompetentními zásahy do mnohdy velmi hodnotných dřevěných konstrukcí. Akce je proto vhodná především pro garanty/referenty památkové péče, příp. další specialisty a pochopitelně také projektanty a zodpovědné vlastníky. Součástí bude pochopitelně i výklad o stavebněhistorických souvislostech, na půdě vranovského kostela jsou například významné pozůstatky nikdy nerestaurovaných interiérových omítek. Krovu nad Sálem předků zámku se věnovala Dana Novotná v příspěvku: Technické aspekty datování krovu nad Sálem předků, s. 35-42 ve sborníku nazvaném Sál předků na zámku ve Vranově nad Dyjí, Brno 2003. ISBN 80-85032-89-9
Srdečně zdraví a na setkání se těší
Jiří Bláha

Jde o jednu z dalších příležitostí ukázat, že opravy historických krovů jsou v případě vhodně zvoleného dodavatele prací realizovatelné v prvotřídní kvalitě a s uměřenými náklady. Počet firem, které toto dokáží, se už dnes v ČR počítá na desítky, bohužel v praxi se stále ještě setkáváme se ztrátami způsobenými zcela nekompetentními zásahy do mnohdy velmi hodnotných dřevěných konstrukcí. Akce je proto vhodná především pro garanty/referenty památkové péče, příp. další specialisty a pochopitelně také projektanty a zodpovědné vlastníky. Součástí bude pochopitelně i výklad o stavebněhistorických souvislostech, na půdě vranovského kostela jsou například významné pozůstatky nikdy nerestaurovaných interiérových omítek. Krovu nad Sálem předků zámku se věnovala Dana Novotná v příspěvku: Technické aspekty datování krovu nad Sálem předků, s. 35-42 ve sborníku nazvaném Sál předků na zámku ve Vranově nad Dyjí, Brno 2003. ISBN 80-85032-89-9

Srdečně zdraví a na setkání se těší Jiří Bláha

Pozvánka v pdf –>

Přednáška Petra Chotěbora „Středověké a novověké chrliče katedrály sv. Víta“

7. června 2012 (čtvrtek od 17 hodin v tiskové místnosti na II. nádvoří) se bude konat přednáška v rámci XXIV. ČÁSTI CYKLU přednášek ke stálé expozici  Příběh Pražského hradu Středověké a novověké chrliče katedrály sv. Víta. Přednášející: Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc.

Letní dílna Lipnice n. S. 2012 – informace, přihlášky, program

baner

Letní dílna OPD a SHP Lipnice n. Sázavou 2012 – Dokumentace a průzkum

wordico Lipnice 2012 přihláška, informace, program v doc

pdfico Lipnice 2012 přihláška, informace, program v PDF

Pokračování textu Letní dílna Lipnice n. S. 2012 – informace, přihlášky, program

Konečný termín k podání přihlášek referátů na 11. specializovanou konferenci SHP – Opevnění se blíží!

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolujeme si vás upozornit, že se nezadržitelně blíží konec termínu k přihlášení referátů na letošní 11. specializovanou konferenci SHP – Opevnění, 12. – 15. června 2012, Žacléř. Včasné podání přihlášky výrazně usnadní sestavení podrobného programu a organizaci celé konference. Přihlášky, prosím, posílejte podle instrukcí, včetně anotací. Podrobnější informace naleznete na stránce konference>.

pdfico Pozvánka v PDF

wordico Pozvánka v doc

pdfico Přihláška v PDF

wordico Přihláška v doc

Vyhlídky na věčnost výzkum, ochrana a prezentace torzální architektury

Labrys, o.p.s. a Sdružení pro Vízmburk, o.s. za podpory NPÚ ÚOP v Josefově pořádají při příležitosti uplynutí 40 let od zahájení archeologického výzkumu hradu Vízmburk konferenci na téma „Vyhlídky na věčnost výzkum, ochrana a prezentace torzální architektury“. Konference se uskuteční ve Zliči u České Skalice, Hotel Holzbecher & Penzion Barunka, 9.−11.5. 2012. Více informací, program a přihlášky na webu organizátora –>

TÝDEN S PAVLEM JANÁKEM, 12. – 15. března 2012

janak_tisk

V pondělí 12. března 2012 uplyne 130 let od narození architekta Pavla Janáka, jehož osobní fond je uložen v Archivu architektury a stavitelství. Janák se stal výraznou uměleckou osobností i určitým symbolem své generace. Proto jsme se rozhodli uspořádat akci TÝDEN S PAVLEM JANÁKEM

http://www.ntm.cz/aktualita/123-1532012-tyden-s-pavlem-janakem

Pokračování textu TÝDEN S PAVLEM JANÁKEM, 12. – 15. března 2012

11. konference SHP – Opevnění – Žacléř, 12. – 15. června 2012

obrazek

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum pořádá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Josefově

11. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu

OPEVNĚNÍ

Žacléř, přednáškový sál Kulturního domu, 12. – 15. června 2012

Více o konferenci>


Letní dílna OPD a SHP Lipnice nad Sázavou – závěrečné slovo

ZUL_0365_resize

Poděkování všem účastníkům a lektorům 1. ročníku letní dílny zaměřené na dokumentaci kamenických článků, značek a trasologie historických nástrojů na jejich povrchu. Každý se zapojil do dokumentace vybraného portálu či ostění okna pomocí ručního oměření a jednosnímkové fotogrammetrie, byla zaměřena profilace, zdokumentovány kamenické značky obtahováním, frotáží a ručním 3D skenerem. Při experimentální dílně jsme si prakticky odzkoušeli základy opracování lomového kamene do stavebních kvádrů a také specifika jednotlivých historických nástrojů. Podrobnosti o proběhlé akci a odkazy na výstupy najdete na specializovaných stránkách.
F. R. Václavík