Vstupní informace: Letní dílna Lipnice n.S. 2011

titul_resize

Podrobné informace, program a závazná přihláška k účasti

Státní hrad Lipnice je významným dokladem byť jen torzálně dochovaného feudálního sídla vyšší šlechty s bohatým stavebním vývojem a poměrně dobře zachovaným fondem kamenických stavebních článků – ostění dveří, oken, armování zdiva a arkád. Podrobnější poznání těchto prvků z pohledu technologie výroby, morfologie, vázanosti na stavební etapy významně posunuje poznání o tomto objektu a jeho místě v kontextu středověké architektury.

Torzálnost a přístupnost konstrukcí předurčuje Lipnici k využití objektu jako rozsáhlého učebního materiálu, kde je možné testovat řadu dokumentačních technik a rozšiřovat znalectví v oboru historických konstrukcí a technologií. Pokračování textu Vstupní informace: Letní dílna Lipnice n.S. 2011

Letní dílna Lipnice nad Sázavou 2011 – Kámen, zdivo, stavba

titul_resizeNaším cílem je umožnit zájemcům zabývajícím se dokumentací, stavebněhistorickými průzkumy a obecně výzkumem hmotných nemovitých kulturních památek profesní rozvoj ve svém oboru. Stane se tak formou intenzivního vícedenního setkání, jehož náplní budou jak praktické dokumentační a průzkumové činnosti, tak i výměna zkušeností a rozvoj teoretických znalostí. Dojde k vytvoření platformy, jež nabídne praktické vzdělávání v oboru průzkumu a dokumentace, podobně jako tradiční a velmi úspěšná Letní dílna Sudkův Důl věnovaná historickým krovům.

Letošní dílna bude zaměřena na oblast průzkumu a dokumentace kamenických článků, rozpoznání a dokumentaci technologie opracování, metodických aspektů katalogizace prvků. Doplňkově bude možné rozšířit zkušenosti v oblasti stavební obnovy torzální architektury (novodobé zásahy na hradě) a v oblasti dokumentace historických krovů.

Více se dozvíte na specializovaných stránkách –>

Hostinné – děkanský kostel Nejsvětější Trojice – prezentace průzkumu a diskuse

HOSTINNe_pozvanka

Vážení přátelé, kolegové,
dovoluji si Vás pozvat na pracovní prohlídku s diskusí o poznatcích z průzkumu kostela
Nejsvětější Trojice v Hostinném v Podkrkonoší.

Kostel Nejsvětější Trojice je stavbou raně gotického původu, přestavovanou v několika
etapách vrcholné a pozdní gotiky, Pokračování textu Hostinné – děkanský kostel Nejsvětější Trojice – prezentace průzkumu a diskuse

Pozvánka na 12. valnou hromadu sdružení – aktualizovaný program!

pozvanka_VH_2011_v16-02

Vážení a milí členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum,
dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, která se uskuteční v pondělí  28. 2. 2011, v sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.
Podobně jako v loňském roce jsme se rozhodli i letos naše jednání obohatit o pásmo krátkých odborných příspěvků a aktualit z oboru. Pro ty z vás, kteří se budou moci v Praze zdržet, je tentokrát navíc připraveno  večerní setkání nad zajímavými nálezy, s možností videoprojekce i neformálního posezení. Odborný program bude navíc pokračovat i v úterý 1. 3. 2011 přednáškou a tématickými exkurzemi.

Pokračování textu Pozvánka na 12. valnou hromadu sdružení – aktualizovaný program!

12. Valná hromada sdružení – pozvánka na 28. 2. 2011

Rada sdružení srdečně zve všechny členy na 12. Valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum. Uskuteční se v pondělí 28. února 2011 v konferenčním sále NTM v Praze Holešovicích. Program jednání a doprovodný program bude v nejbližších dnech doplněn.

Žatecká sladovna – prezentace průzkumu

zartec_sladovna

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Srdečně Vás zveme na odborné pracovní setkání, které se uskuteční v Žatci dne 22.10.2010 (pátek) od 10:30 hod. Místem konání bude dům č. p. 356 v Masarykově ulici, původem renesanční sladovna ze 16. století, kde v současné době probíhají doplňkové práce na stavebněhistorickém průzkumu.

Program setkání:

V prvé řadě bychom Vás rádi formou komentované prohlídky seznámili přímo na místě s touto bezpochyby cennou stavbou. Následně bychom s Vámi rádi prodiskutovali některé otázky spojené jak se stavebněhistorickým vývojem objektu, tak s jeho fungováním (především v dobách, kdy sloužil pro sladovnický provoz). Diskuze bude probíhat přímo na místě samém a poté v pivovaru Pod Věží.

Je třeba předem upozornit, že dům v současné době prochází rekonstrukcí, takže se budeme ve ztížených podmínkách pohybovat po staveništi. Doporučujeme pevnou obuv, popř. helmu.

Na Vaši účast se těší

Mgr. Lucie Radová – NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem / Mgr. Miroslav Nový – zpracovatel SHP

Původní pozvánka ke stažení: zatec_sladovna_pozvanka.doc

Odborná komise k archeologickému a stavebně historickému průzkumu na zámku v Děčíně

Vážené kolegyně, vážení kolegové

Dovolujeme si Vás pozvat na odbornou komisi k právě realizovanému archeologickému a stavebně historického průzkumu na zámku v Děčíně.

Komise se uskuteční v pátek 1. 10. 2010 v  10:30. Předmětem komise bude diskuse nad odhalenými relikty paláce, jenž tvořil zástavbu jižní části horního hradu. Těšíme se na Vaši účast!

Mgr. Petr Lissek, Mgr. David Otáhal

Originál pozvánky

Od ležaté stolice k Rankovu krovu ….

Pozvanka_CpK_obr

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. a Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně srdečně zvou na jarní odborně metodické setkání na zámku v Čechách pod Kosířem (okr. Prostějov)

.

TÉMA SETKÁNÍ:
„od ležaté stolice k Rankovu krovu během 20-ti let na jedné stavbě, aneb pět konstrukčních systémů na pěti křídlech zámku“

KDY:
v pátek 9. dubna 2010 od 10:00 (sraz před zámkem)

PROGRAM:
10:00 – 11:30 prohlídka jednotlivých krovů zámku s odborným výkladem k širším stavebněhistorickým souvislostem a k připravované památkové obnově (k vidění pět různých krovových konstrukcí, sanační

zásahy z minulosti, sondy do stropních konstrukcí s překládanými deskovými záklopy, restaurátorskésondy v interiérech zámku) 11:30 – 12:30 ukázka použití přístrojové diagnostiky vhodné pro stavebně-technické průzkumy

12:30 – 14:00 oběd
Od 14:00 návštěva muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem s výkladem jeho ředitele, pana Václava Obra www.historickekocary.cz

KONTAKTY:
Michal Kloiber
Tel.: 608 466 122
kloiber@atlas.cz

Jiří Bláha
Tel.: 736 609 438
roofs@roofs.cz