Vyhlídky na věčnost výzkum, ochrana a prezentace torzální architektury

Labrys, o.p.s. a Sdružení pro Vízmburk, o.s. za podpory NPÚ ÚOP v Josefově pořádají při příležitosti uplynutí 40 let od zahájení archeologického výzkumu hradu Vízmburk konferenci na téma „Vyhlídky na věčnost výzkum, ochrana a prezentace torzální architektury“. Konference se uskuteční ve Zliči u České Skalice, Hotel Holzbecher & Penzion Barunka, 9.−11.5. 2012. Více informací, program a přihlášky na webu organizátora –>

TÝDEN S PAVLEM JANÁKEM, 12. – 15. března 2012

janak_tisk

V pondělí 12. března 2012 uplyne 130 let od narození architekta Pavla Janáka, jehož osobní fond je uložen v Archivu architektury a stavitelství. Janák se stal výraznou uměleckou osobností i určitým symbolem své generace. Proto jsme se rozhodli uspořádat akci TÝDEN S PAVLEM JANÁKEM

http://www.ntm.cz/aktualita/123-1532012-tyden-s-pavlem-janakem

Pokračování textu TÝDEN S PAVLEM JANÁKEM, 12. – 15. března 2012

11. konference SHP – Opevnění – Žacléř, 12. – 15. června 2012

obrazek

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum pořádá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Josefově

11. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu

OPEVNĚNÍ

Žacléř, přednáškový sál Kulturního domu, 12. – 15. června 2012

Více o konferenci>


Letní dílna OPD a SHP Lipnice nad Sázavou – závěrečné slovo

ZUL_0365_resize

Poděkování všem účastníkům a lektorům 1. ročníku letní dílny zaměřené na dokumentaci kamenických článků, značek a trasologie historických nástrojů na jejich povrchu. Každý se zapojil do dokumentace vybraného portálu či ostění okna pomocí ručního oměření a jednosnímkové fotogrammetrie, byla zaměřena profilace, zdokumentovány kamenické značky obtahováním, frotáží a ručním 3D skenerem. Při experimentální dílně jsme si prakticky odzkoušeli základy opracování lomového kamene do stavebních kvádrů a také specifika jednotlivých historických nástrojů. Podrobnosti o proběhlé akci a odkazy na výstupy najdete na specializovaných stránkách.
F. R. Václavík

Procházka opočenským letohrádkem „těsně před dokončením SHP“ 18. 5. 2011

P1160812Vážené kolegyně a kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na pracovní prohlídku s diskusí o poznatcích z právě dokončovaného průzkumu zámeckého letohrádku v Opočně.

Letohrádek v zahradě opočenského zámku vznikl na počátku 17. století, nedlouho po převzetí panství Janem Rudolfem Trčkou z Lípy. V českém prostředí výjimečná stavba byla inspirována císařským letohrádkem v pražské Bubenči, v 18. století byla přestavěna na sídlo polesného a kolem roku 1823 klasicistně upravena. S vývojem této stavby jsme Vás již seznámili na loňské konferenci v Olomouci, ale na vlastní oči je to lepší… Pokračování textu Procházka opočenským letohrádkem „těsně před dokončením SHP“ 18. 5. 2011

Příjem příspěvků na konferenci Sakrální architektura ukončen

Vážení kolegové a kolegyně,
zasílání příspěvků na 10. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu s tématem „Sakrální architektura“ je již uzavřeno. Avšak stále je možné se přihlásit k účasti bez příspěvku nebo s prezentací na posteru a to nejpozději do 27. 5. Míst je stále dostatek. Program konference a anotace jednotlivých příspěvků budou zvěřejněny na začátku příštího týdne.

Přejeme hezké jarní dny!

Pořadatelský tým

Přihláška a tiskoviny pro 10. konferenci SHP – Sakrální architektura

Závaznou přihlášku a další tiskoviny k 10. konferenci stavebněhistorického průzkumu: “Sakrální architektura“  Jindřichův Hradec, zámek, 7. – 10. června 2011 naleznete nově na našich specializovaných stránkách!