Výzva členům sdružení ohledně projednávání nového památkového zákona a vytvoření rubriky „Návrh památkového zákona“ s důležitými dokumenty

Vážené kolegyně a kolegové,

v uplynulých týdnech oslovil ředitel Památkové inspekce MK ČR několik členů Sdružení pro stavebněhistorický průzkum s žádostí o konzultaci těch částí chystaného nového památkového zákona, které se věnují problematice stavebněhistorického průzkumu. Sdružení pro SHP jako takové však oficiálně osloveno nebylo. Rada Sdružení pro SHP považuje tento postup za velmi nestandardní a nesrozumitelný, neboť jí není zřejmé, co tímto postupem ředitel Památkové inspekce sleduje. Pokračování textu Výzva členům sdružení ohledně projednávání nového památkového zákona a vytvoření rubriky „Návrh památkového zákona“ s důležitými dokumenty

„Zachraňme Libušín“ – benefiční koncert

Generální reditel Národního technického muzea Karel Ksandr,
generální reditelka Národního památkového ústavu Nadežda Goryczková
a reditel Valašského muzea v prírode Jindrich Ondruš
Vás srdecne zvou na benecní koncert Traditional Jazz Studia Pavla Smetácka:
„Zachranme Libušín“
který se uskutecní ve stredu 26.brezna 2014 od 18 hodin
v dopravní hale Národního technického muzea.
Výnos z koncertu, vcetne honoráre hudebníku, bude zaslán na úcet verejné sbírky
VMP c. úctu: 107-6978880207/0100

Generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr, generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková a ředitel Valašského muzea v přírodě Jindřich Ondruš

Vás srdečně zvou na benefiční koncert Traditional Jazz Studia Pavla Smetáčka:

Libusin_Jurkovic_Page_2

který se uskuteční ve středu 26. března 2014 od 18 hodin v dopravní hale Národního technického muzea. Výnos z koncertu, včetně honoráře hudebníku, bude zaslán na účet veřejné sbírky

VMP c. úctu: 107-6978880207/0100

Aktuální stav zpracování metodik stavebněhistorického průzkumu zajišťovaných Národním památkovým ústavem

Po přípravných fázích v roce 2013 se v současné době dokončují rukopisy celkem šesti metodik z oblasti stavebněhistorických průzkumů a dokumentace, jejichž garantem je NPÚ. V následujícím přehledu jsou uvedeny jejich názvy i zodpovědní autoři. Přibližně v průběhu dubna až května 2014 se předpokládá veřejné zpřístupnění jejich rukopisů pro připomínky a doplnění. Výsledné texty by měly být vydány tiskem do konce roku 2014.

Stav rozpracování jednotlivých textů se však liší, proto se mohou již v tuto chvíli zájemci o seznámení s konkrétními metodikami obracet přímo na jejich autory. Pokračování textu Aktuální stav zpracování metodik stavebněhistorického průzkumu zajišťovaných Národním památkovým ústavem

Pozvánka na 13. konferenci SHP „Otisk života v historických stavbách“

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum Vás srdečně zve na další již 13. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu

OTISK ŽIVOTA V HISTORICKÝCH STAVBÁCH

kterou pořádá pořádá ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie Věd České republiky, Českým vysokým učením technickým – Fakultou architektury, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně – Filozofickou fakultou, Vlastivědným muzeem ve Slaném, Městem Slaný a pod záštitou Ing. Zdeňka Štefka, radního středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče

Více o konferenci>

.

Archeologickým ústavem Akademie Věd České republiky
Českým vysokým učením technickým, Fakultou architektury
Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, Filozofickou fakultou
Vlastivědným muzeem ve Slaném
a
Městem Slaný

Odpověď ministra kultury Mgr. Daniela Hermana a předsedy Legislativní rady vlády ČR Mgr. Jiřího Dientsbiera na dopis sdružení

Dne 18. 2. 2014, respektive 21. 2. 2014, odpověděli Mgr. J. Dientsbier a Mgr. D. Herman na dopis sdruženi ve věci dalšího projednávání připravovaného památkového zákona. Jelikož jsou v odpovědi pana ministra uváděny zavádějící informace odkazující na Programové prohlášení nové vlády, koncipuje rada sdružení další otevřený dopis, jehož obsah hodlá vhodným způsobem mediálně presentovat.

čtěte: odpověď ministra kultury D. Hermana a předsedy Legislativní rady vlády J. Dientsbiera

Dopis rady Sdružení pro SHP ministrovi kultury ve věci dalšího projednávání připravovaného památkového zákona

Na základě mediálních zpráv o snaze nového ministra kultury Mgr. Daniela Hermana pokračovat dále v projednávání paragrafovaného znění nového památkového zákona, na jehož závažné nedostatky sdružení upozorňovalo již v roce 2012, byl panu ministrovi zaslán dopis se stručnou rekapitulací předchozího postupu sdružení, s trvajícím kritickým postojem k textu nového památkového zákona, vyjmenováním nejzávažnějších pochybení a nabídkou odborné spolupráce. Dopis byl na vědomí odeslán též předsedovi Legislativní rady vlády ČR Mgr. Jiřímu Dientsbierovi,  tajemnici Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR JuDr. Marcele Havrdové a ČTK.

čtěte:  Dopis sdružení ministru D. Hermanovi v PDF

Upřesňující informace k exkurzi do Národního muzea dne 27. 2. 2014

V rámci exkurse do historické budovy Národního muzea bude možno navštívit salónek, pantheon, zasedací místnost, krov a suterén. Sraz je v 10:00 hod před historickou budovou u vstupu pro návštěvníky (hlavní vstup z Václavského náměstí). Prohlídka bude trvat asi 1 hodinu. Účastnící budou muset podepsat reverz o vstupu na vlastní nebezpečí. S dalšími případnými dotazy se prosím obracejte na kolegu D. Otáhala, tel. +420723777610, david.otahal@volny.cz.

Pozvánka na 15. Valnou hromadu Sdružení pro SHP

Vážení a milí členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum,
dovolujeme si Vás pozvat na řádnou volební valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, která se uskuteční ve čtvrtek 27. 2. 2014 od 14:30 hod, v promítacím sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.
Jako již tradičně, i v tomto roce bude naše jednání obohaceno o odborný program, složený z tématické exkurze a aktualit z oboru. S dotazy k dopolední exkurzi se prosím obracejte na kolegu D. Otáhala,
tel. +420723777610, david.otahal@volny.cz.
Program:
10:00–12:00 Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1 – Nové Město
(prohlídka budovy vyklizené před generální rekonstrukcí, sraz před hlavním vstupem do objektu, vedení prohlídky: Kateřina Kroulíková)
12:00–14:00 Přestávka na oběd a přesun
14:00–14:30 Výstavní pavilon Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7
(prohlídka zajímavého lamelového dřevěného krovu z poč. 60. let 20. století, sraz v promítacím sále NTM, vedení prohlídky: Lukáš Hejný)
14:30–15:00 sál NTM: Kontrola a zaplacení členských příspěvků u R. Kuprové – nutné pro zachování členství a možnosti volit radu Sdružení
tamtéž: Prodej sborníků Svorník č. 1 – 11, odběr autorských a recenzních sborníků
15:00-18:00 sál NTM: Program valné hromady
15:00 Zahájení, rekapitulace činnosti za rok 2013
– Zhodnocení 12. konference SHP „Historické zdivo“ v Roudnici nad Labem 2013
– Informace o 13. konferenci SHP „Otisk života v historických stavbách“ ve Slaném 2014
– Zhodnocení pořádaných workshopů a seminářů: Letní dílna OPD a SHP Hartenberg 2013, Dokumentace a průzkumy historických krovů Bernartice nad Odrou 2013, Historické krovy Pardubic
– Informace a vydání 11. sborníku Svorník „Opevnění“
– Hospodaření sdružení, stav členské základny, přijímání nových členů
16:00 Volba členů rady Sdružení pro SHP
Přestávka
Ustanovení nově zvolené rady Sdružení pro SHP a představení členů
16:30 K aktuálním otázkám oboru
– V. Razím a kol.: Příprava nových metodik SHP v rámci NPÚ
– J. Beránek, P. Macek, M. Patrný, J. Čevonová (suplet): Příprava novelizované metodiky standardního SHP v rámci NPÚ
– F. R. Václavík: Otázky systematické správy a archivace stavebněhistorických průzkumů a dokumentace
Diskuse, různé
Za radu Sdružení pro SHP
Kamil Podroužek, starosta

Vážení a milí členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum,

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou volební valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, která se uskuteční

ve čtvrtek 27. 2. 2014 od 14:30 hod, v promítacím sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.

Jako již tradičně, i v tomto roce bude naše jednání obohaceno o odborný program, složený z tématické exkurze a aktualit z oboru. S dotazy k dopolední exkurzi se prosím obracejte na kolegu D. Otáhala, tel. +420723777610, david.otahal@volny.cz.

Pokračování textu Pozvánka na 15. Valnou hromadu Sdružení pro SHP

Jednodenní odborné setkání věnované významným historickým krovům Pardubic

Pozvanka_Pardubice_exkurze_mmalPoslední letošní akce SpSHP, tentokrát přichystaná Eliškou Rackovou z Národního památkového ústavu v Pardubicích, začne v pátek 13. prosince v 9:00 hod dopoledne. Nejprve se sejdeme v přízemní zasedací místnosti NPÚ ÚOP v Pardubicích (Zámek  čp. 5). Po sérii stručných příspěvků, které shrnou dosavadní stav poznání, postupně navštívíme pardubické kostely sv. Bartoloměje, sv. Jana Křtitele a sv. Jiljí v místní části Pardubičky (krov 1493/94 d).  Na závěr dne si budeme moci prohlédnout ještě unikátní dřevěnou konstrukci uvnitř věže Zelené brány (krov 1541/42 d).

Kromě úvodní metodické debaty a diskusí nad nálezovými situacemi přímo v terénu se v uvedených objektech pokusíme odebrat vzorky pro dendrochronologické datování dosud neurčených stavebních etap.