Stanovisko Sdružení pro SHP k věcnému záměru Památkového zákona

Uveřejňujeme stanovisko sdružení pro stavebněhistorický průzkum ze dne 26. 11. 2012 k věcnému záměru nového památkového zákona ve verzi pro připomínkové řízení, zveřejněnému na webových stránkách Ministerstva kultury ČR 12. 10. 2012 – viz http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/legislativa/vecny-zamer-noveho-pamatkoveho-zakona-126465/ .

Text stanoviska v PDF

Napsat komentář